Çökmüşüz akşam kaldırımına
Burdan Nuhsuz gemilerle gebe sardunyalara gideriz artık
Birimiz mehtabı avucundan döküyor
Işıklar bu yüzden ipek ibrişim

Kan tutuyor, ben geçmişe bakamıyorum
Sabah beri Virankapı eşiğindeyim
Bunca zaman neredeydin diye sorarsa anam
Derim ki ameleydik, ameleydi, ameleyim

Benim bir adamım var, İzmir’de, Yazıcı Halim
Halkeder durur mülkünü, hikmetini
Kazma tutan, kürek tutan
Eline tüküreyim.

Hüsnü Arkan