Philip Larkin

Senin ağzına sıçıyorlar, annenle baban.
İstemiyorlar belki, yapıyorlar ama
Besliyorlar seni kendilerine yapılan
Ve senin için yaptıkları özel hatalarla.

Ama onların da ağzına sıçılmıştı vaktiyle
Eski moda şapka ve palto giyinen aptallarca
Ki bunlar ya nemrut bir ifade yüzlerinde
Ya da elleri birbirlerinin boğazlarında.

İnsan insana mutsuzluk devreder.
Gittikçe derinleşir kıyıdan uzaklaşır gibi.
Bir an önce kendini kurtar
Ve sen sakın olma çocuk sahibi.

Philip Larkin

Türkçeleştiren: Onur Çalı