Tanıtım metnini ve programı aktarıyoruz.

1997 yılında başlayan Ankara Öykü Günleri bazı yıllar ara verse de 2015 yılına kadar 16 kez düzenlenmişti. Ankara’da öykü günleri kapsamındaki etkinlikler başka illerden de konukların davet edilmesiyle memleket geneline edebiyat coşkusu yayıyordu. Ankara Öykü Günleri, İzmir, Mardin, Viranşehir, Bursa, Adana gibi birçok yerde de öykü günlerinin düzenlenmesi için fikir ve cesaret verdi. Ankara’da kış sonu ya da bahar başında özellikle Çağdaş Sanatlar Merkezinde, üniversite amfilerinde, kültürevleri ve kafelerde, TMMOB’a bağlı odalarda doğanın uyanışıyla birlikte bir edebiyat coşkusu yaşanmasını sağladı. Ankaralı öykü okur ve yazarlarını bir araya getirdi. Başka ülkelerden yazarlar ağırlayarak onların edebiyatının tanınmasına, yerli edebiyatın da tanıtılmasına yardımcı oldu. Roman ve şiir kadar popüler bir tür olmayan öykü türü üzerine kafa yorulmasını, bu türün güzel örneklerinin okunmasını sağladı. Öykü yazmayı bırakıp roman yazmakta karar kılan öykücülerimiz yeniden öykü türünde eserler verdi. Şairlerimiz öykü yazmaya başladılar. Eleştirmenler bu havadan etkilenerek öykü üzerine de kalem oynattılar. Kitap eklerinde sadece öykü türüne ayrılmış köşeler doğdu. Böylece öykünün yeni, güzel örnekleri verilmeye başladı. Bu coğrafyada öykü türü kendine özgü bir gelişim tutturdu.

Ancak ne yazık ki birkaç yıldır Ankara Öykü Günleri düzenlenmiyor. Başka birçok yerde de öykü günleri son buldu. Öykü okur ve yazarları ancak dağınık ve düzensiz etkinliklerde buluşabilirlerse tür ve bu türde verilmiş örnekler üzerine tartışma fırsatı bulabiliyorlar, bu tartışmalar ise okur kitleleriyle buluşturan büyük etkinlikler değil, bu etkinliklerin akademik bilgi üretme sistematiği de zayıf kalıyor. Takvimi şenlendiren öykü günleri artık yok. Öykü günlerinin sürdürülememesini, maddi ve manevi külfetinin sorumluluğunu alanlara artık ağır gelmesinden, siyasi nesnelliğe kadar birçok nedenle gerekçelendirebiliriz.

Edebiyatın dönüştürücü etkisine, yarattığı mücadele alanlarına, neşesine ve coşkusuna hâlâ ve hatta daha çok ihtiyacımız var. Yıllardır verilen bunca emeğin heba olmasına da gönlümüz razı değil. Bu yüzden Ankara Öykü Günleri’ni yeniden düzenlemeye cesaret ve heves ettik. Çıtayı düşürmeden, değerine değer katarak Ankara’ya Ankara Öykü Günleri’ni yeniden kazandırmak istiyoruz. Bu günlerin edebiyatın neşe ve coşkusunu, okuma ve yazma hevesini getirmesi kadar, bilgi üretmesi ve yayması da önemli. Geçen yılların deneyimlerini tek tek ele aldık. Emek verenlerine danıştık, görüşlerini aldık. Geride kalan 16 yılın mirasını alarak eksiğini, fazlasını görerek öykü günlerini yeniden düzenlemek istiyoruz. Ankara Öykü Günleri’ni öykünün odakta olduğu bir festival olarak kurguluyoruz. Festivali öyküsü olan şarkılar, öyküden uyarlanan filmler ve tiyatro oyunlarıyla harmanlamak, fotoğraf, sinema, resim gibi başka sanat dallarıyla etkileşimini tartışmak istiyoruz. Böylece Ankara’da öykü, diğer sanat dallarına da hareket kazandıracaktır. İzleme coşkusunu son güne, son oturuma kadar sürdürecek canlı etkinlikler planlıyoruz. 24 Eylül-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Route’da gerçekleşecek 17. Uluslararası Ankara Öykü Günleri’ne tüm edebiyatseverleri davet ediyoruz.