YKY tarafından yayımlanmakta olan “kitap-lık” dergisinin Ocak-Şubat 2020 tarihli 207. sayısının dosya konusu, 60. ölüm yıldönümü dolayısıyla Nahid Sırrı Örik.

IMG_20200106_144931

“Bir bâsübâdelmevt vakası” başlıklı dosyada Hasan Bülent Kahraman, Bahriye Çeri, Serdar Soydan, İlhan Alemdar, Nilgün Firidinoğlu, Hasan Öztürk yazılarıyla yer alıyor.

Dergide Erden Akbulut’un “Nâzım Hikmet’in ‘Bütün Eserler’ Sorunsalına İlişkin Kimi Notlar” yazısı ile Yalçın Armağan ve Erol Gökşen’in, İlhan Berk’in Şiirin Çizdiği kitabı dolayısıyla çıkan tartışmaya verdikleri yanıtlar dikkat çekiyor. Yüksel Pazarkaya, Süreyya Berfe, İlhan Durusel, Umut Ünalan, Zeliha Cenkçi, Oğulcan Kütük, Anıl Cihan, Murat Alpar çevirisiyle Marianne Larsen şiirleri; Nilüfer Kuyaş, Selçuk Erez, Ahmet Sait Akçay, Makbule Aras Eivazi, Mehmet Demir öyküleri; Oğuz Demiralp, Mehmet Ergüven, M. Sadık Aslankara, Cemil Okyay yazıları ve Şavkar Altınel, Handan Balkara söyleşileriyle Bâki Asiltürk-Gökçenur Ç. diyalojik okuması “kitap-lık” dergisinin 207. sayısında.

Dosya: Bir bâsübâdelmevt vakası 60. ölüm yıldönümünde Nahid Sırrı Örik – Hazırlayan: Bahriye Çeri
SERDAR SOYDAN – Nahid’in Sırrı yahut Bütün Sırları!
HASAN BÜLENT KAHRAMAN – Nahid Sırrı Örik, eksik kötülük ya da şerle şeamet arasında…
BAHRİYE ÇERİ – Türk Resim Eleştiri Tarihi ve Nahid Sırrı Örik
İLHAN ALEMDAR – Batı Edebiyatı ve Nahid Sırrı Örik
NİLGÜN FİRİDİNOĞLU – Tiyatro Dönüşü
HASAN ÖZTÜRK – Ünlem İşareti ile Şair Necmi Efendinin Bahar Kasidesi Adlı Öykülerde Yazı ve Yazarlık

ŞİİR
YÜKSEL PAZARKAYA
SÜREYYA BERFE
İLHAN DURUSEL
UMUT ÜNALAN
ZELİHA CENKÇİ
OĞULCAN KÜTÜK
ANIL CİHAN
MARIANNE LARSEN (MURAT ALPAR)

ÖYKÜ
NİLÜFER KUYAŞ – Etna
SELÇUK EREZ – Avalon’un Sisleri
AHMET SAİT AKÇAY – Infinity
MAKBULE ARAS EİVAZİ – Tek Plan
MEHMET DEMİR – Cıgara

SÖYLEŞİ
ŞAVKAR ALTINEL – “Değişik yazı türleri arasında büyük farklar görmüyorum” – Söyleşi: Muhammed Atalay

TARTIŞMA
YALÇIN ARMAĞAN – Ne Muamma Ne Mahremiyet Ne de Vukuat
EROL GÖKŞEN – İlhan Berk Tartışmasına Son Nokta

ŞİİRSEL
ERDEN AKBULUT – Nâzım Hikmet’in “Bütün Eserler” Sorunsalına İlişkin Kimi Notlar
BÂKİ ASİLTÜRK – GÖKÇENUR Ç. – Diyalojik Okuma – Gonca Özmen: Bile İsteye
CEMİL OKYAY – Nostaljik, Ütopik ve Epik Bir Dizelem “Nihayet Bir Cümledir İnsan”

DENEME
OĞUZ DEMİRALP – Effi Briest
MEHMET ERGÜVEN – Giz ve Sır

ELEŞTİRİ
M. SADIK ASLANKARA – Roman Okuryazarı Olabilmek

SÖYLEŞİ
MERT TANAYDIN – Dünya Edebiyatından Çeviri Halleri VII:
Handan Balkara’yla “Beyaz Gürültü” Odağında Bir Söyleşi Oyunu

BULMACA
ERSİN TEZCAN