6 Mart 2020 Cuma günü, saat 18:00’de Tarih Vakfı Ankara Temsilciliği’nde Uğur B. Bayraktar ile “Hasan B. Cinayeti: 19. Yüzyıl Osmanlı Arnavutluk’unda Kan Davası, Hukuk ve Toplum” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek.

ESCpmn-XYAAGzy5

Dr. Bayraktar konuşmasında Hasan Blanci’nin 19. yüzyılın ortasında yaklaşık on yıla uzanan kan davası hikâyesinden hareket ederek Kuzey Arnavutluk’taki kan davalarını inceleyecektir. Bu, Osmanlı tarih yazıcılığında kapsamlı bir şekilde neredeyse hiç ele alınmamış bir konudur. Önce, çoğunlukla dağlık bir bölge olan Kuzey Arnavutluk’ta sözlü bir hukuk bütünü olarak kalmış “kanun”lar hakkında kısaca bir bilgi verecektir. Daha sonra, bu kanunlarda taraflar arasındaki sorunların çözümünde yer alan şiddet yöntemlerini on dokuzuncu yüzyılda gerçekleşen Osmanlı hukuk reformları ile birlikte ele alacaktır. Tanzimat ile başlayan dönem gerek şerʻi hukuk gerekse bu yüzyılda ona eklenen seküler hukuk, “kan gütme”yi çağ dışı bir pratik olarak görmüştür. Bundan dolayı Osmanlı hükümeti, hukuki modernleşmesiyle birlikte, Kuzey Arnavutluk’ta yaşayanların bağlılıkla devam ettirdiği pratikleri ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

Konuşmada bir yandan da Osmanlı Devleti’nin başta sulh komisyonları ve yüzyıl sonuna doğru ilan edilen “olağanüstü hâl” ile çeşitlilik arz eden kan davasına son verme politikaları irdelenecektir. Dr. Bayraktar, Osmanlı hukuk normları dışında “namus” gibi farklı ilkelerle işleyen Arnavut “kanun” pratiklerini Osmanlı hukuku içinde ele almayı önermektedir. Bu şekliyle, konuşma, modernleşen Osmanlı hukukunda devlet-dışı bir hukuk olup ol(a)mayacağını sorgulamaktadır.

Uğur B. Bayraktar

2007’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdikten sonra 2009’da Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi ve École des hautes études en sciences sociales (EHESS) arasında müşterek doktorasını savundu. 2017-2018’de Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde ve 2018-2019’da Basel Üniversitesi Yakın ve Orta Doğu Çalışmaları’nda (Seminar für Nahoststudien) doktora-sonrası çalışmalarında bulundu. İlgi alanları Osmanlı İmparatorluğu’nda toprak mülkiyeti/tasarruf ilişkileri, eşraf siyaseti ve Arnavut milliyetçiliğidir. Hâlen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Tarih Vakfı Ankara Temsilciliği
Selanik Cd. No:82/30 Tankut İş Merkezi
Kat 5 Kızılay-ANKARA
0312 424 0510