Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmakta olan “kitap-lık” dergisinin 208. sayı dosya konusu Sabahattin Kudret Aksal. Modern şiirimizin ustalarından Aksal’ın 100. yaşı dolayısıyla hazırlanan dosyada Yücel Kayıran, Yüksel Pazarkaya, Adil İzci, Nemika Tuğcu, Mehmet Akif Tutumlu yazılarıyla yer alıyor. Turgay Kantürk ise şairle görüşmelerini bir kısa film senaryosu biçiminde kaleme aldı.

7b568d91-79af-4827-a92a-e725477f13ca

Murat Yalçın’ın “Editörden” yazısı:

Şiir, biçimsel özellikleri bakımından, güncel sanat performansı; öykü, konuları bakımından, bir eylem alanı niteliği kazanır gibi oldu. Roman ise bütünüyle kültür tarihi işleyen, felsefi-mistik söylem üreten, inci arayan bir makineye dönüştü. Hazır bilgiye erişim olanakları arttıkça ister istemez yazarın da beslenme biçimi değişti. Bilgi, kültür yönünden obezite sorunu baş gösterdi. Dilin özgünlüğü, yazınsal omurganın gücü, yazının biricikliği değer yitimine uğradı.

Öte yandan, yerbilimi diliyle söylersek, 2013 Gezi kırığı enerji boşaltmayı yazınsal alanda sürdürüyor. İletişim araçları çeşitlendi, ağlar genişledi. Bir zamanlar alan megafonlarında kitleleri dalgalandıran şiir bugün sosyal medya selinde. Roman içinde gerçekleşen karşıt söylem, kimlik arayışı, politik vurgu bugün öykünün dalında sallanıyor. Öykü, özgül ağırlığını yitirme pahasına, kitlesel alan kazanmakta.

Yazı, bazılarına göre, bir “dışa vurma”, “dışsallaştırma” biçimi oldu. Kişinin kaleme davranma güdüleri, yazma nedenleri metni baskıladı; üretim süreci verimin önüne geçti. Okumanın yerini yazarı konuşturmak aldı.

Eleştiriye gelince, internet sayfalarının, podcast mavralarının, dedikodu paylaşımlarının, sataşkan yorumların, töhmet altında bırakmaların gölgesinde artık. Bir süredir “sarkastik sarkıntılık” dediğim çağdayız. Bir oyun konsolu sıradanlığında her şey, orantısız güç kullanma peşinde herkes. Gaflet pişkinlik, cehalet masumiyet pikesi altında yatıyor.

İçindekiler:

SABAHATTİN KUDRET AKSAL 100 YAŞINDA
YÜCEL KAYIRAN – Sabahattin Kudret Aksal’ın Poetikası ve Sorunları
YÜKSEL PAZARKAYA – Eşikteki Şair
TURGAY KANTÜRK – KÜL ya da ZAMANLAR
ADİL İZCİ – Hanımefendi
NEMİKA TUĞCU – Sabahattin Kudret Aksal’ın Öykülerinde Küçük Bir Gezinti
MEHMET AKİF TUTUMLU – Sabahattin Kudret Aksal’ın Poetikasında Dil ve Nesne İlişkisi ile “Bir Kelime” Şiiri Üzerine

ŞİİR
NİHAT ZİYALAN
CAVLI ÇULFAZ
TUĞRUL TANYOL
ENİS AKIN
SERDAR KOÇAK
ALİ ASKER BARUT
ZAFER ŞENOCAK
BÂKİ AYHAN T.
ERSUN ÇIPLAK
YALÇIN TOSUN
HÜSEYİN SERHAT ARIKAN
YİĞİT KERİM ARSLAN

ŞİİRSEL
HÜSEYİN FERHAD – Eydür, Seyhan Erözçelik
CEVDET KARAL – “Elimdeki güç, şiirin narin gücüydü” Söyleşi: Murat Yalçın
BETÜL TARIMAN – GÜLTEKİN EMRE – İki Şair İki Kitap: “Sere Serpe, Maksatlı Makastar”
OSMAN ÇAKMAKÇI – “Şairler cumhuriyetinde yaşasaydık da ben yine muhalif olurdum” Söyleşi: Cenk Gündoğdu

ÖYKÜ
AYŞEN IŞIK – Fazla Gelen
EYLEM ATA GÜLEÇ – İki Katlı
BATIKAN KÖSE – Son Âşık Olma Tarihi
SERKAN GÜLPINAR – Taşlar
SEMA BAYAR – Muzaffer

DENEME
ABDULLAH UÇMAN – “Kalfa’nın Lügatı” Üzerine
ENGİN SOYSAL – Henri Michaux’nun Türkiye Yolculuğu
MESUT BARIŞ ÖVÜN – Aradaki Cümle

GÜNLÜK
HASAN BÜLENT KAHRAMAN – Anlar/Zamanlar

BABİL KULESİ
M. SADIK ASLANKARA – Nezihe Meriç; Öykünün Tiyatrodaki Yüzü…
MERT TANAYDIN – Püren Özgören’le Bir Söyleşi
UĞUR KÖKDEN – Anılarım, anı kitaplarım
MUKADDER ÖZGEÇ – “Sarsılanlar” Üzerine
“Ex-libris ya da Pertev Efendi’nin Olağanüstü Yolculuğu” üstüne Can Orhun’la bir söyleşi

BULMACA
ERSİN TEZCAN