Yapı Kredi Kültür Sanat – Loca’da 20 Mart 2020 Cuma günü saat 18:00’de başlayacak panelde Hülya Argunşah, M. Sabri Koz, Nâzım Hikmet Polat, Nuri Sağlam ve Talat Parman ölümünün yüzüncü yılında Ömer Seyfettin hakkında konuşacaklar.

a34e166a-5ddc-4677-a173-567e62dd786c

Modern Türk edebiyatında kısa öykücülüğün kurucusu, dilde sadeleşmenin öncülerinden Ömer Seyfettin, ölümünün 100. yılı vesilesiyle bir panelle anılacak.

YKY’nin danışman editörlerinden M. Sabri Koz’un moderatörlüğünü üstleneceği panelde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat, Ömer Seyfettin’in öykülerindeki simgeselci anlatımı irdeleyecek.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Nuri Sağlam, Ömer Seyfettin’in Türkçülük meselesini ve İttihat ve Terakki’yi nasıl ele aldığını tartışacak.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Hülya Argunşah savaş ortamında kadınların Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde nasıl kişileştirildikleri üzerinde duracak.

Psikanalist Doç. Dr. Talat Parman, çocukluk döneminin ilk sorgulamalarının, ilk sancılarının Ömer Seyfettin öykülerinde hikâye ediliş biçimini ele alacak.

Programa konuk olarak katılacak olan Dr. Başak Alango ise babası, edebiyat tarihçisi Tahir Alangu’nun sakladığı Ömer Seyfettin’e ait el yazmalarının hikâyesini anlatacak.