img_1589650782148

2016-06-05 Metal Biting 

Her şeyde, her şeyde bir diş izi bırakmaya uğraşıyorduk. Diş izi değil tabii, diş izleri. Metal, kemik ve kiremit. Bıçaklar ısırıyorduk. Ağzımızda başkasının kan tadı.

2016-06-16 Rose Jam 

Gül reçeli. Bir oturuşta 33 gül yedim.

Gül reçeline gelincik yaprakları koymak gerekirmiş. Renk için. Renkli Türkçe Sinemaskop. Renkli reçel. Riçal. Reçelin Türkçesi ne?

2016-07-01 Ölüm Dansı

Tamir Rice şiirini dinledik biraz önce Poetry Podcast’te. “When I Think of Tamir Rice While Driving” bir çocuk oyuncak tabanca saklıyor / yaşlı bir kadın kapıyı açıp yaralarımızı sayıyor / su kasidesi okuyup uyuyalım // Bu şiirler, bu podcast bize şu ölü etrafındaki dansı, bir ölüm dansını, bir iskelet dansını, yuğ törenini hatırlatıyor. Eski Türklerin ölüm dansını. Yas bile tutmuyor Türkiye artık. Yas bile tutmayan bir memleket burası. Varna’dan bakıp hasret çekmeye değer mi?

2016-07-05 Babamın Gelişi 

Babamın gezegene gelişini gördüm ben, ona tanıklık ettim. Ters miraç. Hoşgeldin dedim ona. Buyur, otur, şöyle geç. Sana hazırlamıştık kendimizi. Sen de bize hazır mısın? Bizi bir aile olarak kabul ediyor musun? Üç çocuk, bir hanım, iki erik ağacı, ön bahçede bir karadut. Urgan ve balta.

2016-07-10 Müziğin İşlevi

Kimse müziğin işlevi var mı diye sormuyor ama herkes şiirin işlevini soruyor. Şiirin işlevi hakkında yazılıyor. Kimse işlevi hakkında konuşup düşünmese de şiir var. İşlevini sık sık hissedip düşünmesek oysa, müzik yok. Müzik allah vergisi gibi bir şey. Sorgulanamaz. Zaman gibi, tanımlanamaz. Yapayanlış…

2016-07-12 Yıldırah

Ad. Türkçe. Keykubad’ın yıldırım çarpmasından ölen en küçük oğlu şehzade Yıldıray’ın ardından yakılan ağıtlarda halkın ona taktığı lakap. Daha sonra genç yaşta ölen halktan erkekler için de kullanılmaya başlanan talihsizlik, kara baht ifade eden bir söz. (bkz. Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü)

Takıdır lakap, takılır. Süslü püslü. Süslü Nesir.