Yapı Kredi Kültür Sanat’ın internet üzerinden gerçekleştirdiği canlı söyleşileri, yeni konular ve konuklarla devam ediyor. 30 Haziran 2020 Salı günü saat: 18:00’de Haşim Şahin ve Gürsel Korat’ın katılacağı bir söyleşi gerçekleştirilecek.

3d168f7d-080a-4e14-81e2-febd20270cde

Anadolu Selçukluları devrinde varlıkları bilinen ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde de faaliyet gösteren dervişler, fakihler, medreseli sufîler, gaziler, hem siyasi hem de toplumsal yapılanma alanında önemli rol oynamışlardır.

Osmanlı sufîliği üzerine çalışmalarıyla tanınan Haşim Şahin, geçtiğimiz günlerde YKY’den çıkan Dervişler, Fakihler, Gaziler / Erken Osmanlı Döneminde Dinî Zümreler (1300-1400) adlı kitabında bir yandan Osmanlı Beyliği’nin kuruluş dönemindeki sufi topluluklar ile mutasavvıfların ve gazilerin etkin rolünü incelerken, bir yandan da Osmanlı tarihinin bu en kapalı döneminin kapsamlı bir analizini yapıyor. Zaman Yeli, Güvercine Ağıt ve Kalenderiye adlı romanlarında Anadolu dervişlerini anlatan ve zamanın heterodoks din kavrayışını romanlarının arka planına yerleştiren Gürsel Korat ise bu döneme edebiyattan bakıyor.

Haşim Şahin ve Gürsel Korat’ın katılacağı söyleşide, 14. yüzyıl Osmanlı dünyasının sosyal, kültürel ve dini yapısının bu mühim aktörleri tarihsel ve edebi bağlamda ele alınacak. Söyleşide bir romancı ve tarihçinin aynı döneme yaklaşımındaki benzerlik ve farklılıklar, kurgu/gerçeklik, resmi tarih/gayri resmi tarih ilişkisi de konuşulacak. 

Söyleşiye buraya tıklayarak, Microsoft Teams uygulaması üzerinden katılabilirsiniz.