Aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisi Yeni e’nin Eylül 2020 tarihli 47. sayısı yayımlandı. Derginin kapak konusunu, 12 Eylül askerî darbesinin kırkıncı yılı oluşturuyor.

Basın bülteninden:

Aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisi Yeni e’nin Eylül 2020 tarihli 47. sayısı yayımlandı. Derginin kapak konusunu, 12 Eylül askerî darbesinin kırkıncı yılı oluşturuyor. Türkiye’nin, askerî darbeden bugüne geçen 40 yıllık dönemde, aslında tek bir sürecin fazlarını yaşadığı ve 12 Eylül’le kurulan rejimin bugün de sürdüğü tezinden yola çıkan dergide, darbenin kültürel, ideolojik alanlarda, sanat üretiminde, iletişim ve medyada yol açtığı sonuçlar da ele alınıyor. Derginin 12 Eylül darbesini, yarattığı sonuçları ve bugüne uzanan süreci konu alan yazıları, Aydın Çubukçu, Hakkı Özdal, Emre Tansu Keten, Hüseyin Köse ve Serdar Aydın tarafından yazıldı.

Dergide ayrıca, merhum şair Sennur Sezer’in, Sevgi Soysal’ın eserlerindeki mizah ögesine ilişkin olarak yazdığı ve daha önce 1995 yılında Evrensel Kültür dergisinde yayımlanan bir makale ile Sevgi Soysal’ın 1976 yılında BBC’yle yaptığı söyleşiden bir bölümün dökümüne yer verildi.

Yeni e’nin Eylül sayısında dikkat çekici yazılardan biri ise Kemal Aydoğan’ın “Ticarethane değil tiyatroyuz” başlıklı yazısı. Beş ayı geride bırakan salgın sürecinin tiyatrolarda yol açtığı hasar ve kamu yönetimlerinin bu konudaki kayıtsızlığı ele alınıyor: “Bir başka sonuç da tiyatroların tiyatro yapma koşulları üzerine çok fazla kafa yormadığı, devleti, yerel yönetimleri ‘kamusal’ bir tiyatro paradigması edinmeye ikna etmek için gerekli düşünsel donanıma sahip olmadıklarının ortaya çıkmasıdır.”

Bu sayıda ayrıca Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nilgün Tutal’ın, heykel sanatçısı Gökçe Okay’la yaptığı bir söyleşi de bulunuyor.

Yeni e Eylül sayısında Ulaş Töre Sivrioğlu, Özge Sönmez, Yetgül Karaçelik, Yusuf Yağdıran, Mehmet Özkan Yıldırım ve Oğuzhan Yeşiltuna’nın da yazıları var.

Dergide ayrıca Adnan Özyalçıner, Çiğdem Özerdoğan, İlyas Tunç, Fatih Parlak’ın öyküleri; Muzaffer Kale, Yunus Emre Suci, Önder Karataş, Elif Firuzi, Nizâr Qabbanî (İsmail Özdemir çevirisiyle), Uğur Akkaş, Emre Şahinler, Çağın Özbilgi ve Bahtiyar Kaymak şiirleri; Aslı Alpar’ın “Dikenli Çizgiler”i yer alıyor.