Takma adı Salomon von Golaw olan Friedrich Freiherr von Logau, Ocak 1605’te Polonya’nın Brochocin şehrinde dünyaya gelir. Barok döneminin Alman ozanı ve epigramistidir. Soylu toprak sahibi George von Logau ile ikinci eşi Anna von Reideburg’un oğludur. Doğduğu yıl babası vefat eder. Üç binden fazla epigram yazan şairin ikiyüzlülüğü ve açgözlülüğü eleştirdiği şiirleri önemlidir. Zamanının politikacılarını eleştiren şair, barıştan yana bir tutum sergiler. 24 Temmuz 1655’te elli yaşındayken Polonya’nın Legnica şehrinde hayata gözlerini yumar.

BİLGELİK

Ah ne tatlı bir histir
sıcacık bir öpücük,
şişmanlatmaz üstelik
moralleri düzeltir

Umut sağlam bir değnek,
ve sabır yol kıyafeti
dünya ve kabir içinden
sonsuzluğa yürürken

Dünyada en çok neyi
severim bilir misin?
Zaman kendini tüketir,
dünya da sürmez sonsuza değin.

Türkçesi: Beste Bekir