Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi, en temel haklarından yoksun bırakılan çalışan çocukları ve sorunlarını görünür kılmak amacıyla bir öykü yarışması düzenliyor.

AMAÇ

Türkiye’de yüz binlerce çocuk beden ve ruh sağlıklarına giderilmesi olanaksız hasarlar veren koşullarda, uzun saatlerle çalıştırılıyor. Sağlık ve eğitim olanaklarından, en temel insan haklarından yoksun bırakılıyorlar. Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı 23 yıldır bu toplumsal sorunu, utancı görünür kılmak, çalışan çocukları yalnız bırakmamak, haklarını korumak için mücadele ediyor. “Çocuk işçiliğine hayır” diyor. Bu öykü yarışmasıyla da istatistiklerde birer sayı olan tarımda, sanayide, hizmet sektöründe çalışan en temel haklarından yoksun bırakılan çocukları ve sorunlarını görünür kılmayı amaçlıyor.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

1) Öykü yarışmasının konusu çalışan çocuklardır. Sanayide, tarımda ve hizmetler (kafelerde, lokantalarda, sokakta çalışanlar vb) sektöründe çalışan çocuklar.

2) Yarışma herkesin katılımına açıktır.

3) Yarışmaya gönderilecek öyküler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.

4) Her yazar yarışmaya bir öykü ile başvurabilir.

5) Öyküler 12 punto Times New Roman karakterinde, 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

6) Katılımcılar öykülerini bilgi@fisek.org.tr adresine göndereceklerdir. Katılımcıların öyküleriyle birlikte ayrı bir dosyada kısa özgeçmişleri ve iletişim bilgilerini de iletmesi gerekmektedir. Aksi durumda öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7) Değerlendirme sonucunda birinciye 2.000 TL, ikinciye 1.500 TL, üçüncüye 1.000 TL tutarında para ödülü verilecektir. Ayrıca kazananlara Çocuğun İnsan Hakları belgesi ve vakıf yayınları armağan edilecektir.

8) Seçici kurul Aysun Kara, Ethem Baran, Fulya Bayraktar, Abdullah Ataşçı ve Oya Fişek’ten oluşmaktadır.

9) Yarışmaya son başvuru tarihi 25 Şubat 2021’dir. Bu tarihten sonra gelecek öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10) Ödüller Prof. Dr. Gürhan Fişek’in doğum yıldönümü olan 30 Mart 2021 gününü içeren haftada yapılacak anma etkinliğinde verilecektir.

11) Vakfımız ödül alan ve uygun görülen öyküleri kitap olarak yayımlayacaktır. Ayrıca Vakıf uygun gördüğü öyküleri de kendi yayınlarında değerlendirecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2021

Başvuru Sahiplerine Sonuçların Bildirimi: 25 Mart 2021

Ödüllerin Verilmesi: 28 Mart 2021 

ÖDÜLLER

• Birinciye 2.000 TL
• İkinciye 1.500 TL
• Üçüncüye 1.000 TL