Türk edebiyatının geleneğinde yıllıklar önemli bir yer tutar. Nesin Vakfı Yıllıkları, Memet Fuat’ın hazırladığı yıllıklar, Mehmet H. Doğan’ın şiir yıllıkları ve Kemal Gündüzalp’in öykü yıllıkları bunlara örnektir.

Gördüğümüz kadarıyla son birkaç yıldır yıllık hazırlama işi iyiden iyiye tavsadı. Oysa yıllıklarda bir yılın dökümü yapılır, o yıl yayımlanan eserlerden seçmeler yayımlanır, yıl içinde yaşanan edebiyat tartışmaları özetlenirdi. Yıllıklarda bir de soruşturma bölümleri olurdu.

Biz burada, en azından yıllıkların soruşturma kısmını yaşatalım istiyoruz. Nedir, Parşömen Sanal Fanzin olarak, bunu internet yayıncılığı yapan bir e-dergi olmamızın sınırları içerisinde yapabiliriz: Az soruyla, soruşturmaya yanıt veren her değerli katılımcının yanıtlarını ayrı ayrı yayımlayarak. Öte yandan, soruşturmada az soru olmasına rağmen, “açılmaya” veya “genişletilmeye” müsait konulara işaret ettiğimizi düşünüyoruz. Yanıtların uzunluğu konusunda hiçbir kısıtlamamız yok.

Eleştiri ortamımızın çoraklığı ortada. Bu yüzden soruşturmanın son sorusunu çok önemsiyoruz. Yalnızca “en iyi” listeleri yapmakla yetinmek istemiyoruz. Sorunları ortaya koymanın birlikte düşünmeye, giderek çözümler üretmeye varacağını umut ediyoruz. Geçen yıl yaptığımız soruşturmayı değerli katılımcıların katkılarıyla yayımlamıştık. Bu soruşturmaları önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istiyoruz.

Bu tür soruşturmalar ekseriyetle aynı kişilere sorulur. Biz bu tavrı da demokratikleştirmek istediğimiz için eleştirmenler, yazarlar, çevirmenler, akademisyenler, şairler, kitapçılar ve editörlerin yanısıra okurların da soruşturmaya katılımını sağlamaya çalıştık, çalışacağız.

2020’yi Koronavirüs salgınının gölgesinde geçirdik, kötü ve karamsar bir yıl oldu. 2021’in edebiyat açısından daha verimli, barış dolu ve en önemlisi sağlıklı olacağımız bir yıl olmasını dileriz.

Emrah Polat

Yıl içinde yayımlanan ve beğenerek okuduğunuz ama yeterli ilgiyi görmediğini düşündüğünüz kurgu kitap ya da kitapları (telif ya da çeviri), beğenme nedenlerinizden de kısaca bahsederek bizimle paylaşır mısınız?

Aklıma ilk gelen Adnan Özer’in “Eskiden Gelecek Güzeldi” adlı romanı. Yetkin bir şairin ilk romanı bu; sanırım son da olur, öyle olmasa dahi bu çıtaya erişebileceğini düşünmüyorum. “Ağır Roman”ı andıran yanları var; en azından dilsel olarak ve otobiyografiye yaslanması bakımından. Metin Kaçan “Ağır Roman”dan sonra eserler kaleme almıştı malum, ama, yükseğe koyduğu çıtaya bir daha dokunamadı. Yazar ya da şair mi demeliyiz; eksiltmeli bir dil kullanıyor, eğip büküyor sözcükleri, dilin “gizli örgütlerine” de vakıf. Okunmalı.

Size göre 2020 yılının önemli edebiyat olayları nelerdi?

– Pandemi nedeniyle kitap fuarlarının gerçekleşmemesi.

– Yazma atölyeleri ve etkinliklerin online ve interaktif gerçekleşmesi.

– Türkiye’nin ilk dijital kitap platformu olan Kitap Cumhuriyeti’nin kurulması.

Edebiyat ortamımıza baktığınızda ne gibi sorunlar, eksiklikler ve sıkıntılar görüyorsunuz?

Tek cümleyle, “Yazar, yazarın kurdudur!” anlayışı hakim maalesef. Keşke ortak çıkarlar için bir araya gelinebilse.