Türk edebiyatının geleneğinde yıllıklar önemli bir yer tutar. Nesin Vakfı Yıllıkları, Memet Fuat’ın hazırladığı yıllıklar, Mehmet H. Doğan’ın şiir yıllıkları ve Kemal Gündüzalp’in öykü yıllıkları bunlara örnektir.

Gördüğümüz kadarıyla son birkaç yıldır yıllık hazırlama işi iyiden iyiye tavsadı. Oysa yıllıklarda bir yılın dökümü yapılır, o yıl yayımlanan eserlerden seçmeler yayımlanır, yıl içinde yaşanan edebiyat tartışmaları özetlenirdi. Yıllıklarda bir de soruşturma bölümleri olurdu.

Biz burada, en azından yıllıkların soruşturma kısmını yaşatalım istiyoruz. Nedir, Parşömen Sanal Fanzin olarak, bunu internet yayıncılığı yapan bir e-dergi olmamızın sınırları içerisinde yapabiliriz: Az soruyla, soruşturmaya yanıt veren her değerli katılımcının yanıtlarını ayrı ayrı yayımlayarak. Öte yandan, soruşturmada az soru olmasına rağmen, “açılmaya” veya “genişletilmeye” müsait konulara işaret ettiğimizi düşünüyoruz. Yanıtların uzunluğu konusunda hiçbir kısıtlamamız yok.

Eleştiri ortamımızın çoraklığı ortada. Bu yüzden soruşturmanın son sorusunu çok önemsiyoruz. Yalnızca “en iyi” listeleri yapmakla yetinmek istemiyoruz. Sorunları ortaya koymanın birlikte düşünmeye, giderek çözümler üretmeye varacağını umut ediyoruz. Geçen yıl yaptığımız soruşturmayı değerli katılımcıların katkılarıyla yayımlamıştık. Bu soruşturmaları önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istiyoruz.

Bu tür soruşturmalar ekseriyetle aynı kişilere sorulur. Biz bu tavrı da demokratikleştirmek istediğimiz için eleştirmenler, yazarlar, çevirmenler, akademisyenler, şairler, kitapçılar ve editörlerin yanısıra okurların da soruşturmaya katılımını sağlamaya çalıştık, çalışacağız.

2020’yi pandeminin gölgesinde geçirdik, kötü ve karamsar bir yıl oldu. 2021’in edebiyat açısından daha verimli, barış dolu ve en önemlisi sağlıklı olacağımız bir yıl olmasını dileriz.

Mehmet Raşit Arslan

Yıl içinde yayımlanan ve beğenerek okuduğunuz ama yeterli ilgiyi görmediğini düşündüğünüz kurgu kitap ya da kitapları (telif ya da çeviri), beğenme nedenlerinizden de kısaca bahsederek bizimle paylaşır mısınız?

2020 yılı içerisinde önceki yıla oranla bayağı az okuma yaptım. Pandemi de olabilir bunun sebebi benim tembelliğim de olabilir. Beğendim eserler Dans Dans Dans, Haruki Murakami; Elden Düşme Dünya, Wilhelm Genazino; Farahnaz’ın Çiçeği & Bir Yıldız Alatan Macerası, Yaprak Öz ve Ayfer Tunç’un son romanı Osman‘ı yeni bitirdim. Bu eserler olabilir sorunun cevabı.

Size göre 2020 yılının önemli edebiyat olayları nelerdi?

2020 yılının en önemli edebiyat olayları içinde son haftalarda sosyal medya da yer alan paylaşımlar nedeniyle ortaya çıkan çeşitli yazarlar hakkında ortaya atılan taciz suçlamaları oldu, ortaya atılan suçlamalarda adı geçen yazarların bağlı bulundukları yayınevleri, yazarlar ile ilişkilerini kestiklerini ifade ederek bir sonuca vardılar, bu tutum hakkında bir yargıda bulunmak istemiyorum, ikinci olay ise Orhan Pamuk’un hâlâ Veba Geceleri adlı romanı yazmamış olması.

Edebiyat ortamımıza baktığınızda ne gibi sorunlar, eksiklikler ve sıkıntılar görüyorsunuz?

Bir okur olarak edebiyat dünyasında benim gördüğüm sorunlar şunlar olabilir; genç kuşak yazarlar birbirlerinin kitaplarını çok beğeniyor, birbirinin kitabını beğenmeyen bir yazara hiç rastlamadım, bağlı bulundukları yayınevlerinin kitaplarını göklere çıkarıyor, abes olacak ama körler sağırlar birbirini ağırlar kıvamında ilerliyor, bir de polisiye öykü hiç yazılmıyor ya da çok az yazılıyor, diyeceklerim bu kadar, sorular için teşekkür ederim.