Osmanlı döneminde kadın yazarların evlilikte yaşadıkları krizleri, uzlaşmaları, uzlaşamamaları ele aldıkları metinler ilk defa Latin harfleriyle basılıyor. Fatih Altuğ’un yayına hazırladığı derleme, Turkuvaz Kitap tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

“İzdivaçlar, İttifaklar ve İhtilaflar”, 1896-1925 arasındaki evlilik edebiyatının izlerini sürüyor ve Osmanlı-Türkiye toplumu imparatorluktan ulus devlete geçerken evlilik kurumu etrafında ne türden ittifakların kurulduğunu, nasıl ihtilafların oluştuğunu edebi metinlerle gösteriyor.

Duygusal ve toplumsal krizlerin üst üste bindiği izdivaçların hikâyeleri okunurken kadın yazarların sunduğu ittifak önerileri, direniş taktikleri ve dayanışma biçimleri de tecrübe ediliyor.

Bu derlemede Raife Binnaz’ın Remziye, Makbule Leman’ın Makes-i Hayal, Fatma Şadiye’nin Hikayât-ı Nuşin, Ulviye Macit’in Şermende, Fatma Zeliha’nın Ezhâr-ı Hayal, Fahrünnisa Fahrettin’in Talihsiz Bir Kadının Sergüzeşti, Gülsüm Niyazi’nin Son Basamak, Fatma Aliye’nin Uluvv-i Cenab kitapları bir araya geliyor.