Editörlüğünü Hikmet Temel Akarsu, Nevnihal Erdoğan ve Türkiz Özbursalı’nın yaptığı “Çağdaş Türk Edebiyatında Mimarlık” adlı kitap YEM Yayın’dan çıktı.

Tanıtım bülteninden:

YEM Yayın’ın “Mimarlık ve Beslenme Alanları” dizisinin yeni kitabı Çağdaş Türk Edebiyatında Mimarlıkmimarlığın çağdaş Türk edebiyatı ile ilişkisini irdelemek ve başta mimarlar olmak üzere tasarıma ilgi duyan tüm okuyucular için yepyeni algı kapıları açmak hedefiyle yayımlandı.

Çağdaş Türk Edebiyatında Mimarlık, mimarlık ve tasarımın beslenme kaynaklarında sanatsal ve kültürel ağırlığın artmasının toplumun estetik algılarının gelişmesinde büyük rol oynayacağına ve bu izlek üzerinden giden mimar, iç mimar, peyzaj mimarı, kent plancısı ve endüstri ürünleri tasarımcılarının hayal güçlerini çok daha çarpıcı şekilde kullanabileceğine olan inançla hazırlandı.

Kitapta çağdaş Türk edebiyatından seçilmiş, mimarlığa vurgu yapan 39 yapıt mimar, sanatçı, iletişimci, felsefeci ve akademisyenlerden oluşan 33 yetkin yazar tarafından irdelendi. Önemli yazarların bu kitapları, yarattıkları mimari evrenle birlikte incelenirken mimarlığın hayal gücünü tetikleyen, insanı ütopik ya da distopik düşüncelere sevk eden, estetik ve sanatsal beğeniyi yükselten, sosyolojik algılara, ekolojik sorunlara yaklaşımlar sunularak okuyucuların imge dünyasını varsıllaştırmak hedeflendi.

Kitapta İncelenen Eserler ve Yazarları

Mimarlığa Referans Veren Eserler

Aylaklar (Melih Cevdet Anday); Gökdelen (Tahsin Yücel); Kırmızı Saçlı Kadın (Orhan Pamuk); İstanbul Bir Masaldı (Mario Levi); İnsansız Konağın İkonu (Ali Teoman); Kopoy (Barış Andırınlı); Sinek Isırıklarının Müellifi (Barış Bıçakçı); Symi’de Aşk (Hikmet Temel Akarsu)

Mimarlıktan İlham Alan / Mimarlığa İlham Veren Eserler

Uyku Şehir (Behiç Ak); Her Gece Bodrum (Selim İleri); Kara Büyülü Uyku (Vecdi Çıracıoğlu); Kapalıçarşı (Fuat Sevimay); Kenarda (Ayhan Geçgin); Madam Samatya ve Diğer Şüpheliler (İbrahim Yıldırım); Ay Gözetleme Komitesi (Mahir Öztaş); Mimari ve Aşk (Murat Aykaç Erginöz); Rüya Körü (Gürsel Korat); Ustam ve Ben (Elif Şafak)

Mimarlık Sosyolojisine Dair Eserler

Çıplak Deniz Çıplak Ada (Yaşar Kemal); Aleladelik Çağı (Hikmet Temel Akarsu); Gölgeler ve Hayaller Şehrinde (Murat Gülsoy); Kırmızı Pelerinli Kent (Aslı Erdoğan); Ağır Roman (Metin Kaçan); İkircikli Biricik (İlhami Algör); İpek ve Bakır (Tomris Uyar)

Mimari Denemeler ve Seyahatnameler

İstanbul Haneleri: Evlilik, Aile ve Doğurganlık 1880-1940 (Alan Duben, Cem Behar); Mimarın Soluğu: Peter Zumthor Mimarlığı Üzerine Denemeler (İhsan Bilgin); İlber Ortaylı Seyahatnamesi (İlber Ortaylı); Başka Kentler, Başka Denizler (Murat Belge); İstanbul Çeşitlemeleri (Rupert Wilbrandt)

Mimari Birer Estet Olarak İstanbul Yazarları

Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu (Salâh Birsel); Bir Beyoğlu Düşü – Berlin’de Sanrı – Kanallar (Demir Özlü); Yalıda Sabah (Haldun Taner); İstanbul’un Kuytu Köşeleri (Aydın Boysan); Cinlerin İstanbul’u (Enis Batur); Çok Kültürlü Pera (İo Çokona); Boğaz’daki Mutlu Çocuk Kuzguncuk (Gülsüm Cengiz); Moda Sevgilim “Yeniden” (İzel Rozental)

Son Söz Yerine: Akademik İdeallere Övgü

Bir Bilim Adamının Romanı (Oğuz Atay)

Kitabın editörleri Hikmet Temel Akarsu, Nevnihal Erdoğan ve Türkiz Özbursalı bu projeyi geliştirme ve yayına hazırlama gerekçelerini şöyle özetliyorlar:

“Bizler bu kitapları hazırlarken, mimarlık kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak, mimarlık algı ve anlayışını geliştirmek; olabiliyorsa değiştirmek ve mimarlıkta yeni bir iklim yaratarak kentlerimizi ve yaşam alanlarımızı gitgide katlanılmaz hale getiren tekdüze ‘mimari’ uygulamalardan kurtarmak ve yepyeni tasarımların kapılarını aralamak gibi kaygılar içinde olduk. Mimarların ve mimar adaylarının ruhsal, duygusal, kültürel dünyalarının varsıllaşmasını ve bunların yapıtlarına yansımasını umduk.”