Cemil Kavukçu öykücülüğünü değerlendiren yazılardan oluşan kitap Serkan Parlak’ın editörlüğünde yayına hazırlandı.

Tanıtım bülteninden:

Cemil Kavukçu, 90’ların ikinci yarısından itibaren güçlü çıkışı ve 2000’lerden itibaren ürettiği farklı türde yapıtlarıyla Türk edebiyatının usta yazarları arasında yerini aldı. Sıradan görünen taşra ve kent insanlarını kendine özgü anlatım biçimiyle ele alarak okuru derinden etkiledi ve güçlü öykü geleneğimizin son otuz yılına damgasını vurdu.

Kavukçu; öykülerinde anlam yükü, çağrışım ve yorum alanlarıyla kurulmuş yalın, özlü ve işlevsel diyalogları aracılığıyla öykü kişilerinin iç dünyalarını açığa vurarak kusursuza yakın bir bileşim yarattı. Ayrıntılar, belirsizlikler ve yalın dilin çoğalttığı anlam, okuru her daim aktif kıldı ve düşündürdü. Semih Gümüş’ün belirttiği gibi: “Cemil Kavukçu (1951), Uzak Noktalara Doğru (1995) kitabıyla bambaşka etkilerle gelmişti. Ondaki sıradan dünyaların çarpıcılığı, öykü dilinde yakaladığı apayrı, ayrıksı dilin biricikliği… Hiç anlatılmamış insanları el değmemiş ayrıntılarla kurmaca kişilere dönüştürme becerisi, ergenlik döneminin yazılmamış öyküleri Cemil Kavukçu’yu edebiyatımızın gündemine ciddi biçimde getirdi.”

Elinizdeki bu derlemeyi Kavukçu’nun öykü kitaplarıyla sınırladık. Amacımız yazarın öykülerinin zamanla değişen anlamları hakkında farklı bakış açıları üzerinden yeni çözümlemelere, yorumlara ulaşmak ve yeni ayrıntılar keşfetmekti. Bu yolculukta eleştiri yazarlarının en önemli dayanağı kendi okuma ve yazma birikimleri oldu. Her öykü kitabının kendi biricik dünyasına öznel çözümlemeler aracılığıyla yaklaşmaları ve yapıtları etkin okumalar yoluyla zenginleştirmeleri hedeflendi.

Derlemeye yazılarıyla katkıda bulunan isimler şöyle:

Fulya Kılınçarslan, Abdullah Ezik, Kadir Işık, Ayşe Korkmaz, Hülya Bilge Gültekin, Hatice Eğilmez Kaya, Hülya Şekerci, Didem Görkay, Meltem Dağcı, Didem Doğan, Münire Çalışkan Tığ, Gamze Haklı Geray, Didem Erdiman, İlay Bilgili, Semrin Şahin, Semiramis Yağcıoğlu, Oktay Yivli, Furkan Pişgin