Sibel Yılmaz, “Varlık’tan Garip’e Türk Rönesansı’nın Şiiri (1933-1941)” adlı çalışmasında, Varlık dergisinden Garip hareketine uzanan çizgideki Türk şiirinin gelişimini tematik yaklaşımlar, şairler ve Garip Şiiri etrafında inceliyor.

Tanıtım bülteninden:

Varlık’tan Garip’e Türk Rönesansı’nın Şiiri (1933-1941), modern Türk şiirinin en hareketli dönemlerinden biri olan 1930’lu yıllarda belirmiş şiir anlayışlarıyla süreli yayınlardaki şiir verimini dönemin koşulları içinde değerlendiren bir çalışma. Cumhuriyet rejiminin kültür ve sanat politikalarına ağırlık verdiği bu yıllarda Varlık, Servet-i Fünûn, Yücel, Kültür Haftası, Ağaç, Ses, Yeni Edebiyat Gazetesi, İnsan, Kopuz, Orhun, Oluş, Gündüz, Çığır, Marmara, Yedigün ve Aramak gibi birçok süreli yayın varlığını sürdürür. Farklı sanat görüşlerini benimseyen şair ve yazarların bir araya geldiği bu dergiler sayesinde edebiyatımızda büyük bir şiir birikimi oluşmuştur. Bu birikimi kapsamlı bir kaynak taramasına dayanarak ortaya koyma amacı taşıyan bu kitapta, farklı şiir anlayışlarına eşit mesafede durmaya özen gösterilerek dönemin poetik çerçevesi belirlenmiştir.

Sibel Yılmaz, Varlık’tan Garip’e Türk Rönesansı’nın Şiiri (1933-1941) adlı çalışmasında, Varlık dergisinden Garip hareketine uzanan çizgideki Türk şiirinin gelişimini tematik yaklaşımlar, şairler ve Garip Şiiri etrafında inceliyor. Bilinen şairler ve şiirlerin yanı sıra edebiyat tarihinin unutmaya terk ettiği popüler şairleri ve dönemin şiir ortamını geniş bir perspektifle ele alıyor. Sunduğu verilerle de dikkati çeken kitap, şiir okurları ve edebiyat araştırmacıları için kaynak değerinde bir çalışma.

Sibel Yılmaz

Sibel Yılmaz, 1986 yılında Bulgaristan’da doğdu. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda tamamladı. “Osman Şahin’in Hikâyeleri (Yapı-Tema-Anlatım)” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisans, “Varlık Dergisi’nden Garip Hareketine Şiir (1933-1941)” başlıklı çalışmasıyla doktora derecesi aldı.

Kitap içinde bölüm, makale ve bildiri gibi akademik çalışmalarının yanı sıra Varlık, Sözcükler, Dünyanın Öyküsü, Roman Kahramanları, Oggito, Parşömen Sanal Fanzin ve K24 gibi süreli yayınlarla internet sitelerinde inceleme ve eleştiri yazıları yayımlandı. 2010 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.