Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmakta olan “kitap-lık” dergisinin 216. sayısında (Temmuz-Ağustos 2021) Marcel Proust’un 150. doğum yıldönümü için Mehmet Rifat’ın hazırladığı kapsamlı bir dosya var. 

Editörden

Salgının ikinci yazı da geçerken bu dönemin yazınsal üretimi nasıl etkilediği sıkça sorulur, konuşulur oldu. Yazı’nın zaten bir tecrit, bir inziva, bir sıkı disiplin işi olduğunun altı çizildi.

Yalnızlığın kollanması gereken bir uğraş yazı. Kendini adamışların ne keskin bir yaşam-yazı seçimi yaptıkları bilinir. İnsan kaçkını (merdümgiriz, mizantrop) kişiliklerin yazıya, çeviriye yatkınlıkları da.Okuryazarlar bu dönemde okumaya, yazmaya gönüllerince vakit ayırdıklarını söylüyor. Öte yandan, kapanmanın getirdiği “insan özlemi”ni gidermek için çevrimiçi alanlara katılmaktan, sosyal medya düşkünlüğünden yakınanları da işitiyoruz. Her ne sebeple olursa olsun, mesafenin ve kapanmanın yazı çizi üretimini hızlandırdığı su götürmez bir gerçek.

Bu üretimin “kitap-lık” dergisine yansımasına bakılırsa, ürün akışının ivmelendiği, dolayısıyla birikmenin olduğu söylenebilir. Bu sayıda olduğu gibi, son zamanlarda her sayıyı kurarken iki, bazen üç sayılık toplamdan seçimler yapılıyor. Seçimleri metnin yazınsal değerleri kadar, türü, içeriği, yazarı, güncelliği, sayfa sayısı, önemi gibi pek çok şey belirliyor.

Denebilir ki, öne çıkışlar da geriye düşüşler de sonuçta editörün seçimlerine bağlıdır. Doğru, bir dergi hangi türlere, çeşitlere ağırlık veriyorsa, editörün kıstasları neyse, nitelik de nicelik de zaman içinde ona uygun oluyor. Neticede, “günümüz yazını”nı yansıtma amacıyla pek çok ölçü ve denge gözetiliyor, yazınsal verimin güncelliği içinde yol almaya çalışılıyor.Sağlıklı, keyifli bir yaz olsun.

İçindekiler

DOSYA: MARCEL PROUST 150 YAŞINDA
MEHMET RİFAT – Marcel Proust’un Alımlanması
JEAN-YVES TADİÉ İLE SÖYLEŞİ – Marcel Proust: Bir Yazı Yaşamı
JEAN MONTENOT – Yarı-karanlıkta Bir Şair
Marcel Proust’un Mektuplarından
MEHMET RİFAT – “Proust Sisteminin Bir Minyatürü”
Kayıp Zamanın İzinde’de Sözü Edilen Yazarlar, Şairler, Eleştirmenler
Yapı Kredi Yayınları’nda Marcel Proust Kaynakçası

ŞİİR
SÜREYYA BERFE
HÜSEYİN PEKER
SİNA AKYOL
MEHMET MÜMTAZ TUZCU
BETÜL TARIMAN
ELİF SOFYA
LEVENT KARATAŞ
MEHMET İŞTEN
MİKÂİL SÖYLEMEZ
YİĞİT KERİM ARSLAN

ÖYKÜ
ERAY KARINCA – Ukde
FERDİ ÇETİN – eski zaman gezicisi
ALPER BEŞE – Fırtına
SEMRİN ŞAHİN – Kayboluş
ENGİN ÖZKOL – Park Sakinleri

YAZILAR
MEHMET ERGÜVEN – Söylerken Görmek
M. SADIK ASLANKARA – Yüzyıllık Geri Dönüş Yanıksaması: Yeşil Gece
GÖZDE PELİVAN – Faulkner, Murakami, sınıflar ve hayatın acemi pamdomimcileri

ŞİİRSEL
ENGİN SOYSAL – Özgürlüğü Tartmak: Franz Hellens ve Gizli Belgeler
Franz Hellens’den Seçme Şiirler
MEHMET YAŞIN – küçük İskender’in “Dorian Geceleri”
RAMİS DARA – İrfan Yıldız’ın Şiiri
ÜMİT YILDIRIM – Gültekin Emre’yle Sürgülü Kapı üstüne
ÜMİT GÜÇLÜ – Nazmi Ağıl: “İstedim ki kitabım gezi notları olarak okunsun”
GÜLCE BAŞER – Emel İrtem’le Hu Çevresinde
ÇAĞLA AKDENİZ – Anıl Cihan ile Daha Önce Ölmüş müydük? Kitabına Dair

BABİL KULESİ
CANSU CANSEVEN – Gün Benderli ile Macar edebiyatı çevirileri
ABDULLAH EZİK – Deniz Tarsus ile Ben Murtaza Üzerine
ÇAĞLA ÇİNİLİ – Uzak Değil’deki Öykülerde Uzaklığın, Ötekiliğin ve Şiddetin İzdüşümü
MUKADDER ÖZGEÇ – İstasyon’da Beklemek
ORÇUN ÜÇER – Gör Başına Neler Gelir

BULMACA
ERSİN TEZCAN