Avot Yeşurun

Bütün nehirler
dökülse de denize, deniz
taşmaz

Zira bütün
nehirler geri döner
nehirlere
inanın bana

Budur sırrı
gurur ve düşüşün
sırrı budur
özlemler düzeninin

Avot Yeşurun

İbraniceden çeviren: Alper Sarıbaş

Şiir daha önce, Şiirden dergisinin 49. sayısında (Eylül-Ekim 2018) yayımlanmıştır.