Naîmâ’nın hayatını, sanatını ve Naîmâ Tarihi olarak bilinen eserinden özenle seçilmiş bölümleri Şair Asaf Hâlet Çelebi’nin kaleminden okumak için güzel bir fırsat.

Asaf Hâlet Çelebi

Tanıtım bülteninden:

Naîmâ… Osmanlı tarihi denildiğinde ilk akla gelen isimlerden. Kendisine has üslubuyla ilk resmi tarihçi, vak’anüvis olarak şöhret bulmuş değerli bir şahsiyet. Köklü ve saygın bir yeniçeri ailesinin çocuğu olarak Halep’te başlayan hayatı bugün Yunanistan sınırlarında bulunan Patras/Balyabadra’da sona ermiş. Onun, devletin muhtelif kademelerinde görev aldıktan sonra vak’anüvislik döneminde kaleme aldığı ve Naîmâ Tarihi olarak bilinen Ravzatü’l-Hüseyn fî hulâsati ahbâri’l-hâfikayn adlı eseri, Osmanlı tarih yazıcılığında yepyeni bir dönemin habercisidir.

Uzunca bir giriş ve kronolojik düzenlenmiş metinden oluşmakla birlikte renkli tasvirleri, edebi anlatımı, nükteli, ironik ifadeleri, olayların içyüzünü anlatmada gösterdiği titizlikle büyük ilgi çekmiş ve pek az tarihçiye kısmet olan bir şöhret kazanmıştır.

Asaf Hâlet Çelebi… O da hem şöhretli bir şair hem de kültür ve edebiyat alanında özgün çalışmalara imza atmış renkli bir kişilik.

Ve bir tarihçiyi bir şairin gözüyle izlemek bambaşka bir ayrıcalık.

Naîmâ’nın hayatını, sanatını ve Naîmâ Tarihi olarak bilinen eserinden özenle seçilmiş bölümleri okumak için güzel bir fırsat.