Ekonomik antropolog Jason Hickel’in “Çoğu Zarar Azı Karar: Dünyayı Küçülme Kurtaracak” adlı kitabı Deniz Keskin çevirisiyle Metis Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Toplumların esenliği ve gelişmişliği çoğu iktisatçı ve siyasetçi tarafından “büyüme” kavramıyla açıklanıyor. Farklı siyasi ve iktisadi görüşlerin “büyüme” konusunda anlaştığını görüyoruz. Günümüzdeki hızlı yoksullaşma, artan eşitsizlikler ve toplumsal-ekolojik felaketler de egemen söyleme göre büyüme eksikliğinin ya da azgelişmişliğin sonuçlarıdır: “Büyümeyen, yerinde sayan, ölür.” Elinizdeki kitap ise bu sorunların nedeninin tam da büyüme olduğunu, büyümenin aşırı masraflı, ekolojik açıdan sürdürülemez ve özünde adaletsiz bir hal aldığını, “büyüme”yi temel alan mitik inançların terk edilmesi gerektiğini savunuyor.

Bunun için büyüme tahayyülünü ayakta tutan ve ekonomiyi bilim olmaktan çıkaran terimlerle düşünmekten vazgeçmek gerekiyor. Kullanımdaki iktisadi dil, ifade edilmesi gerekeni ifade etmekte yetersiz kaldığı içindir ki yeni bir söz dağarcığına ihtiyacımız var. Bir grup aktivist ve entelektüelin ilk olarak Fransa’da başlattığı ve ardından tüm dünyaya yayılan küçülme hareketi, toplumsal bir hedef olarak ekonomik büyümenin terk edilmesi çağrısında bulunuyor. “Küçülme” kavramı, daha az doğal kaynak tüketen ve tamamen farklı ilkeler çerçevesinde örgütlenen toplumlara giden yolu temsil ediyor. Sadelik, şenliklilik, otonomi, bakım, müşterekler gibi kelimeler de küçülme toplumlarının neye benzeyebileceği konusuna ışık tutuyor.

Jason Hickel

Ekonomik antropolog, Fulbright bursiyeri ve Royal Society of Arts üyesi Jason Hickel, Esvatini (Svaziland) kökenli olup Güney Afrika’da göçmen işçilerle birkaç yıl geçirdi, apartheid sonrası sömürü politikaları ve siyasi direniş konularında yazdı. Aralarında “The Divide: A Brief Guide to Global Inequality and its Solutions” (Bölünme: Küresel Eşitsizlik ve Çözümlerine Dair Kısa bir Rehber) başlıklı son kitabının da yer aldığı üç kitap yayımladı. Düzenli olarak Guardian, Al Jazeera ve Foreign Policy’de yazıyor, Avrupa için Yeni Yeşil Mutabakat’a danışmanlık yapıyor, Lancet Tazminat ve Yeniden Dağıtım Adaleti Komisyonu üyesi. Londra’da yaşıyor.