vakit?
nehre uyumlandığı an
yalnız mıydı?
saymazsak
cebindeki taşları

üşüdü mü?
buza yatırmıştı
epey zamandır içini

çıktı mı?
olmadı gören
belki hisseden

kim kaldı?
önemsiz gidene
geride?
iki mektup,
isme özel
aslında hepimize

Melih Elhan