Tanıtım bülteninden:

Bugüne kadar yayımlanan 45 özel sayının adlarına, konularına, yazar kadrosundaki çok sesliliğe bakıldığında Hece’nin ülkemizin düşünce ve sanat hayatına nasıl bir renk, çeşitlilik, zenginlik, açı ve açılım getirdiği ilk bakışta görülecektir.

Hece 27 yılda, 45’i özel sayı olmak üzere 313 Hece, 114 Heceöykü ve 700’e yaklaşan kitap yayınıyla Türk düşünce ve sanat hayatına azımsanamayacak, görmezden gelinemeyecek ölçüde değerli bir katkı sunmuş, başından itibaren kendisine çizdiği yolda bilinçli, ilkeli, inandıklarında ısrarlı, farklı düşünce ve yaklaşımlara açık duruşuyla edebiyat dünyamıza özgün bir hat çekmiştir. Yerli, kuşatıcı ve evrenseli kucaklayan bu hat yayımlanan her yeni dergi ve kitapla daha da genişletilmekte, tahkim edilmektedir.

Hece, öykü ile ilgili olarak daha önce yayımlanan ve alanlarında çok önemli bir boşluğu dolduran Türk Öykücülüğü, Ömer Seyfettin, Orhan Kemal, Sabahattin Ali, Rasim Özdenören özel sayılarından sonra şimdi de öykücülüğümüzün seçkin isimlerinden biri olan Sait Faik Özel Sayısı ile okuyucularını selamlıyor.

Sait Faik, hiç kuşkusuz Türk edebiyatında öykü denildiğinde aklımıza gelen ilk isimlerden ve modern öykümüzün kurucularındandır. Kendi dönemi içerisinde öyküde yeni bir çığır açmış ve kendinden sonra gelen kuşakları derinden etkilemiştir. Yol açıcı ve öncüdür. Cumhuriyet dönemi öykücülüğünde bir kırılma ve başlangıç noktasıdır. Getirdiği bakış açısı, tarzı ve üslubuyla öyküde yeni bir ufuk, yeni bir esin kaynağıdır.

Biz de bu özel sayımızla onu yaşamından sanatına, kişilik özelliklerinden edebiyatımızdaki yeri, etkisi ve farklı türler, disiplinler arasındaki yansımalarına, öykü dışında yazdığı şiir, roman, deneme ve diğer yazıları başta olmak üzere bütün cepheleriyle görmeyi, anlamayı, değerlendirmeyi ve günümüz okuyucusuna, yazar ve yazar adaylarına yeniden hatırlatmayı hedefledik. Her çalışmada görülebilecek aksama ve eksikliklerine rağmen bu hedefe büyük ölçüde ulaşmış olmayı umuyoruz.

Ali Karaçalı’nın editörlüğünde hazırlanan Özel sayımızın danışmanlığını Prof. Dr. Ertan Örgen ve Prof. Dr. Mehmet Narlı yaptı. İbrahim Demirci ve Âtıf Bedir gelen bütün yazıları titizlikle, defalarca okudu, değerlendirdi, metin denetimi yaptı. Bu sayımıza çoğu akademisyen olmak üzere 89 yazarımız birbirinden kıymetli, derinlikli ve emek ürünü inceleme- araştırma yazıları, söyleşi ve soruşturma cevapları ile katkı verdi. Hepsine içtenlikle teşekkür ederiz.

Yedi bölüm halinde hazırladığımız özel sayımızın içerik dökümü aşağıdadır.

Herkese iyi okumalar dileriz.

SUNUŞ

Ali Karaçalı / Sait Faik Yeniden


BİRİNCİ BÖLÜM: HAYAT, HATIRA, PORTRE

Ali Karahan /Uçurtmanın İpine Takılan Adam: Sait Faik Abasıyanık

Mehmet Aycı / Bir Fotoğrafı Sevmek

Fahri Tuna / Ödünsüz Yalınlık: Sait Faik

Dürdane İsra Çınar / Bir Güz Sabahında Sait Faik’i Görmeye Gitmek

Ayşe Ünüvar / Burgaz’da Sait Faik İzlerini Yürümek

Ayşe Ertuş / Anıların Gölgesinde Sait Faik

Özlem Kaya / Bir Sürgünün Hikâyesi

Muharrem Dayanç / Adapazarlı Sait Faik

Dilek Çakır / Sait Faik’in Hayatından Eserlerine Yansıyan İzler

Arif Ay / Karanfiller ve Domates Suyu: Kör Mustafa ve Sait Faik

Zübeyde Andıç / Sandallar İçinde Bir Sandal, Denizler İçinde Bir Deniz, İnsanlar İçinde Bir İnsan

Sait Faik Hikâye Armağanını Kazanan Yazarlar ve Eserleri

Özlem Güner / Dünden Bugüne Sait Faik Hikâye Armağanı ve Armağana İti̇razlar

Özlem Güner / Doğan Hızlan’la Sai̇t Fai̇k Hi̇kâye Ödülleri̇ Dolayımında e-Söyleşi


İKİNCİ BÖLÜM: SAİT FAİK’İN ÖYKÜ DÜNYASINA GENEL BAKIŞ

Ali Galip Yener / Sait Faik’in Edebî Mirasının Eleştirisi Üzerine Bir Değerlendirme

İbrahim Demirci /Sait Faik Metinlerini Onarmak

Alâattin Karaca / Serazat Hikâyeci Sait Faik

İbrahim Kavaz / Sait Faik’in Hikâyelerinin Hikâyesi

Yakup Çelik / Kendini Hikâyesinin İçerisinde Bulan Yazarın İnsanlıkla İmtihanı

Dursun Ali Tökel / Sait Faik Neleri Yazmasa Deli Olacaktı?

Naime Erkovan / Hikâyenin Aradığı Adam Sait Faik

Şaban Sağlık / Sait Faik’in Hikâyelerinde Küçük İnsanların Büyük Dünyası

Bahtiyar Aslan / Sait Faik’in Modernist Hikâyeleri Hakkında

Sinan Bakır / Sait Faik Öykülerinde Şiirsel Söylem, Görüntü, İmge ve İmgelem: Alemdağ’da Var Bir Yılan Örneği

Koray Üstün / Dönem ve Sanatçı Profili Açısından Öykücü Kişilik: Sait Faik

Selim Somuncu / Sait Faik’te İdeolojik Bir Çıkış Olarak Antimilitarist Söylem

Derya Atsan / Öykücü Empatlığı ve Sait Faik

Mehmet Şeker / Sait Faik’te Mizah Var mı Yok mu?

Mustafa Uçurum / Büyük Hikâyecinin Küçük İnsanları

Ahmet Duran Aslan / Sait Faik Öyküsünde Şehir Sıkıntısı

Emel Aydın Özer / Sait Faik Öykülerinde Hayatın Sesleri

Müge Göncü / Sait Faik’in Lüzumsuz Adam Öykülerinde Kötülük Algısı

Derya Kaman / Çevre Kavramı Açısından Sait Faik ve Son Kuşlar

Yunus Meşe / Sait Faik’in Hayvanları

Tacettin Şimşek / Sait Faik’in İki Öyküsünde Çocuksu Duyarlık

Sercan Ceylan / Sait Faik Öyküsünde Modern Çağın Bunaltısı: Yalnızlık

Esra Özdemir Demirci / Ölümle Dirim Arasında Geçen Kavganın Sonundaki Boşlukta Sait Faik Öyküsü

Ethem Erdoğan / Sait Faik Öykülerinde Hastalık Teması

Sema Bayar / Sait Faik Öykülerinde Saflığın ve Çürümenin Remzi Olarak Kadın

Zeki Taştan / Sait Faik Öykülerinde Adalara ve Adalılara Dair

Bilal Can / Sait Faik Hikâyelerinde Mekân Unsuruna Dair Genel Bir Değerlendirme

Sinem Torun Kara / Sait Faik Öyküsünde İğrenmenin Çizdiği Sınırların İhlali

Mücahit Gündoğdu / Sinemada Sait Faik öyküleri

Ayşegül Gülsüm Karabaşoğlu / Eve Dönüş Sancısı: Vesikalı Yarim filminde “Menekşeli Vadi” Öyküsünün İzleri

Sinan Sakit Karadaş / Sait Faik’in Mimêsisleri

Sevde Gürel / Bir Şey Olmamanın Cazibesi ve Sait Faik


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SAİT FAİK’İN ÖYKÜLERİNE YAKIN BAKIŞ

Cemal Şakar / Gece Gece Birtakım İnsanlar

Hasibe Çerko / Sait Faik Öykücülüğünde İç Gerçekliğe Dalış ve Lüzumsuz Adam

Müzeyyen Çelik Kesmegülü / Sürrealizm ve Alemdağ’da Var Bir Yılan

Mukadder Gemici / Tahlil İçinde Üslup Arayışı: Dülger Balığının Ölümü

Bilgin Güngör / “Aktüel Okuma” Biçimiyle “Semaver”e Bakmak

Yunus Balcı / ‘Niteliksiz’, ‘Aylak’ ve ‘Lüzumsuz’ Adamlar

Tülin Arseven / Gündüz Düşü ve Oyun Bağlamında Yani Usta

Mustafa Balcı / Tüneldeki Çocuk’ta İnsan Görünümleri

Fatih Sakallı / Bir Kişilik Anatomisi: Rıza Milyon-er

Suavi Kemal Yazgıç / Sinağrit Baba

Ali Necip Erdoğan / Sait Faik’in Sinağrit Baba Alegorisi

Zeynep Sati Yalçın / Sait Faik’in “Gün Ola Harman Ola” Öyküsünde Sevilmeye Değer İnsan

Hatice İbiş / Sait Faik’in Papaz Efendi Öyküsü


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SORUŞTURMA

Abdullah Harmancı, Ali Ayçil, Âlim Kahraman, Cihan Aktaş, Emin Gürdamur, Hâle Sert, Sadık Yalsızuçanlar, Yıldız Ramazanoğlu, Yılmaz Daşcıoğlu, Adnan Özyalçıner, Ahmet Büke, Bora Abdo, Ethem Baran, Kâmil Erdem


BEŞİNCİ BÖLÜM: ŞAİR SAİT FAİK

Mehmet Narlı / Küçük Adamın Şiir Hali

İsmail Karakurt / Şiir Evreninde Bir Aylak: Sait Faik

Hasan Turgut- İsa İlkay / Birinci Yeni’nin İkinci Yeni’yle Karşılaşması: İki Modernizm Arasında Sait Faik Şiirini Konumlandırma Denemesi

Derya Güllük / Hikâyedeki Şiir Şiirdeki Hikâye: Sait Faik’in Şiirsele Açılan Kapısı


ALTINCI BÖLÜM: SAİT FAİK’İN ÖYKÜ VE ŞİİR DIŞI ÇALIŞMALARI

Ertan Örgen / “Ben Yazıcı, Sahiden Bir Yazıcı”nın Denemeleri

Mehmet Yılmaz / Sait Faik’in Eleştiri Yazıları

Bedia Koçakoğlu / “Şeyler”in Dünyasında Anlamı Giyinmek

Sefa Yüce / Değerler Bağlamında Kayıp Aranıyor Romanı

Berna Uslu Kaya / Sait Faik’in İstanbul’unda Babalar ve Kızları

Turan Karataş / Her Cümle Bir Yürek Kuşudur

Selma Aksoy Türköz / Sait Faik Abasıyanık’ın Çeviri Dilinin Çeviride Eşdeğerlik Kuramı Açısından Değerlendirmesi

Mert Öksüz / Sait Faik Mahkemelerde

Banu Altınova / Açık Hava Oteli Dolayımında


YEDİNCİ BÖLÜM: KİTAPLAR, TEZLER, KAYNAKÇA VE BİBLİYOGRAFYA

Dr. M. Arif Erzen-İbrahim Veli Tezar / Hakkında Yazılmış Kitaplar ve Yapılmış Tezler

Kâmil Karapınar / Kaynakça, Bibliyografya