Şair Nigâr Hanım’ın bugüne kalan tüm defterleri yeni harflerle ve Nazan Bekiroğlu’nun zenginleştirilmiş notlarıyla gün yüzüne çıkıyor.

Tanıtım bülteninden:

Türk edebiyatında en uzun günlük yazan kadın yazar unvanına sahip Şair Nigâr Hanım’ın günlüğünün ilk sekiz defteri, Zeynep Berktaş’ın titiz çalışması ve Nazan Bekiroğlu’nun önsöz ve notlarıyla gün yüzüne çıktığında geriye kalan defterlerle ilgili çalışmanın da kısa süre sonra okurla buluşacağı vurgulanmıştı. Bu ikinci ciltle birlikte mevcut günlüklerin yayımı tamamlanıyor. Nigâr Hanım’ın son dönem günlükleri olarak anabileceğimiz Günlük II, 20 Ocak 1894 ilâ 19 Mart 1918 tarihleri arasında tutulmuş beş defteri kapsıyor.

Günlüğün tamamını teşkil eden malzeme –eksik defterlere, koparılan sayfalara, karartılan satırlara rağmen– hem Nigâr Hanım’ın hayatı hem de yaşadığı dönemi kuşatan meseleler hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu eser sadece bir günlük olarak değil, bir roman gibi de okunabilir. Çünkü bir yandan Nigâr Hanım kendi iç romanını yazmıştır. Bu günlükler sayesinde onun ruhunun en kapalı yerlerinde dolaşma imkânı buluruz. Diğer yandan Nigâr Hanım sayfalar boyunca sadece kendi hayatını anlatmamış, devirle ilgili meseleleri de kendi penceresinden gözlemlemiş ve yazıya dökmüştür. Zengin bir cemiyet hayatı yaşayan Nigâr Hanım’ın günlükleri, İstanbul’un seçkin muhitlerinden saraylarına kadar açılan bir yelpazede şehrin sosyal hayatını ve ünlü simalarını takip etme imkânını da vermektedir. Özellikle ikinci cilt okunduğunda Nigâr Hanım’ın gözlem gücü yanında sağlam bir nesir diline de sahip olduğu görülecektir.