Filiz Ünalan’ın ikinci romanı “Celalname” Vacilando Kitap tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Bu topraklarda nice türküler vardır ki, yakanı bilinmez de her ağızda nefeslenir. Nice yiğitler vardır ki, mezarı bilinmez de bin makama yaslanır. Celaleddin… Düşmanı Cengiz Han’a, “Böyle bir evlâda sahip babaya ne mutlu!” dedirten, meşhur tarihçi Nesevi’nin tarih kayıtlarında, “Adaleti severdi.” diyerek bahsedilen, Türklerin kendi arasında “Uluğ Sultan” namıyla andıkları Moğolları ilk kez mağlup eden büyük silahşor. Zamana bin şükür ki, Magosa zindanlarında sıtma ve nice hastalığa tutulan Namık Kemal, Celaleddin’in ismini yücelttiği tiyatro oyunuyla hayata tutundu. Celal’in ön sözünü o yazdı.

Ve bugün Filiz Ünalan, Dede Korkut’tan yadigâr kalan o sade üslubu ve Türkçenin zengin söyleyiş kabiliyetini kaleminde nakış nakış işleyerek Celaleddin Harzemşah’ın son sözünü yazmaya muktedir oldu.

Celalname, bu coğrafyanın mezarsız kahramanlarından birinin hayatını, Yunusvari bir şiirsellikle okurun takdirine sunuyor.

Filiz Ünalan

Filiz Ünalan, 1972 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Akabinde Gebze Teknik Üniversitesi Strateji Bilimi bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Gençlik yıllarından beri tarih ve edebiyata ilgi duydu. Okuma ve araştırmalarının yönlendirmesiyle kaleme aldığı ilk romanı Âşıkîyan 2020 yılında yayımlandı. Celalname yazarın ikinci kitabıdır.