Banu Yıldıran Genç, Refik Halid Karay’ın “Kadınlar Tekkesi” adlı romanını anlatıyor.