“Öykü Terimleri Sözlüğü” edebiyatımızın üretken yazar ve eleştirmeni Necip Tosun’un imzasını taşıyor.

Tanıtım bülteninden:

Öykü Terimleri Sözlüğü teknikler, yönelimler, kavramlar ve teorilerden oluşan meseleleri tartışarak öykünün kullanışlı bir “cep kılavuzu” olmayı hedefliyor.

Necip Tosun, kitap boyunca şu sorunun cevabını arıyor: Öykü nasıl işler? Bir eser yaratıcılığını neye borçludur, hangi özellikleri onu kalıcı hâle getirir, bizi büyüleyen öykülerin içine ne konur, iyi öykü neyden yapılır gibi soruların peşinde, okuru öykü türünün doğasına dair yeni bir yolculuğa çağırıyor. Diğer yandan öykünün estetik, kurgusal arka planını, temel ilkelerini açıklayıp örnekleyerek, tarihsel serüvenini ortaya koyuyor ve öykünün kavram/terim haritasının izlerini sürüyor.

Bu sözlük, öykünün tematik serüveninden ziyade teknik serüvenini incelemeye tabi tutarken öyküyü ilgilendiren her bir kavramı ve terimi değişik bakış açıları, tarihsel süreçleri ve güncel bağlamlarıyla okuyuculara tanıtıyor. Dikkatli okurlar, çalışmada içten içe bilinçli bir “Türk Öykü Antolojisi”yle birlikte bir “Dünya Öykü Antolojisi” de oluşturulduğunu görecekler. Yazar aynı zamanda, Türk ve dünya öykücülüğünün “iyi öyküleri”ni özenle seçip bir kavramla ilişkilendirerek geniş bir öykü okuma listesi çıkarıyor.

Necip Tosun

Necip Tosun, 1960 Kırıkkale doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. 1988 yılından beri bir kamu kurumunda görev yapıyor. Ankara’da yaşıyor, evli ve iki çocuk babası.

İlk öyküsü “Yangın” 1983 yılında Aylık Dergi’de yayımlandı. Öykü, eleştiri ve sinema yazıları Mavera, Dergâh, Eşik Cini, Hece, Heceöykü, Karagöz, Kitap-lık, Dünyanın Öyküsü, Post Öykü, İtibar dergilerinde yayımlandı.

Otuzüçüncü Peron adlı öykü kitabıyla 2005 Türkiye Yazarlar Birliği “hikâye”, Modern Öykü Kuramı kitabıyla 2011 yılı “edebî eleştiri”, Ansızın Hayat kitabıyla 2014 Ömer Seyfettin Öykü, Öykümüzün Sınır Taşları kitabıyla 2016 yılı ESKADER “inceleme”, 2017 yılında da Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü’nü aldı.