Ahmet İhsan Tokgöz’ün anılarını Bengü Vahapoğlu yayına hazırladı.

Tanıtım bülteninden:

Modernleşme tarihimiz matbuatla beraber ilerler.

Tanzimat’la birlikte gazete ve dergiler her tür değişim isteğinin yer bulduğu canlı mecralardır.

Ve matbuat tarihi içinde Servet-i Fünûn ismi çok özel bir yer tutar.

Hemen her tür yenilik yanında teknolojik gelişmeler, moda, aktüalite, tarih ve coğrafya bilgisi yanında sosyal hayatın aynası olur Servet-i Fünûn.

Fakat onu edebiyat tarihi yönünden ölümsüz kılan bu adla bir akımın doğmuş olmasıdır.

Böyle bir derginin kurucusu Ahmet İhsan Tokgöz’ün yaşadıkları da kendiliğinden önem kazanır. Hem bir yayıncı hem bir yazar hem de politikacı olarak Ahmet İhsan bir devrin sembollerinden sayılır.

Değişim, dönüşüm ve arayışların tam merkezinde bulunmuş bir aydının kalemiyle bir devrin atmosferini buluruz Matbuat Hatıralarım’da. 

Ahmet İhsan Tokgöz’ün yazdıkları değişim hızı hala devam eden bir toplumun ruhunu okumak için de bir fırsat.