Ateş Alpar’ın “Taş Kabuk Sessiz” adlı ilk kişisel sergisi, 6-30 Haziran 2023 tarihleri arasında, Merdiven Art Space’de ziyarete açılıyor. Ekmel Ertan küratörlüğünde hayata geçen sergi, Hasankeyf’in sular altında kalışını ve bölgedeki eko-yıkıcılığı gözler önüne seriyor.

Toplumsal ve kültürel yok edilişi içine alan bir güncel eko-sanat örneği olan “Taş Kabuk Sessiz” serisi, Alpar’ın iç içe girmiş ekonomik ve siyasi tercihlerin uzun bir sürece yayılan doğal ve toplumsal tahribatını belgeleyen çalışmalarını karşımıza çıkarıyor. Ağırlıklı olarak fotoğrafların yer aldığı sergiye iki yerleştirme ve üç video eşlik ediyor.

“İnsan merkezli bir ‘uygarlaştırma’ projesi olan Ilısu Barajı, sular altında bıraktığı devasa tarih yanında 80 bin kadar insanı yerinden etti. Bununla birlikte çok önemli bir biyoçeşitliliğe sahip Dicle Vadisi’nin yok olmasını beraberinde getirdi. Dicle’ye yapılan barajın etkisi sadece çevresel değil, sosyo-kültürel olarak da hissedildi. Bu seride kayıt altına alınan görüntüler zaman içindeki dönüşümlerin doğanın ve kültürün örgütlü bir şekilde yok edilişini belgeler. Kadim zamanların izleri silinirken zaman ve mekân, yaşam ve ölüm, iktidar ve karşı duruş birbirine dolanır. Modern zamanlara özgü olan yaşam ve ölümün birbirinden ayrılması bu yıkımla birlikte yeniden iç içe geçer. Aşina olunan yaşam biçimi ters yüz hale gelir. Tahribat, yaşayanlar kadar hayatını kaybedenleri de etkiler. Doğayla bütünleşen ölü bedenler kolonyalist bir zedelenişe (yeniden) maruz kalır. Müşterek yaşamın tarihsel izleri silinirken hegemonik bir kültürel inşa süreci yaşanır. Bu ‘biz’e yabancı olmayan bir hikâyedir, anlatılan bizim hikâyemizdir.”

Ateş Alpar

Merdiven Art Space: Fındıklı, Murat Han, Meclis-i Mebusan Cd. No: 31 KAT: 1, 34434 Beyoğlu/İstanbul

Ateş Alpar

Ateş Alpar (d. 1988, Mardin-Nusaybin). Görüntüleri gerçek ve metaforik anlamıyla ayrıntılı ve titiz bir şekilde izleyiciye aktaran Ateş Alpar (d. 1988, Mardin-Nusaybin) göç, sınır, güvenlik araçları, kültürel tahribat/kolonyal politikalar, kimlik akışkanlığı, queer gibi konuları merkeze alarak video, performans, mekâna özgü yerleştirmeler, basılı medya ve fotoğraf olmak üzere geniş bir üretim yelpazesiyle çalışmaktadır. Sanat pratiğinin temelinde tarihin muğlaklığı ve bellek kavramı merkezi bir rol oynar. Alpar’ın çalışmaları yıllara yayılan uzun soluklu projelerden oluşur. Üzerinde çalıştığı temaları zamana yayan Alpar, gözlemlerini farklı zaman dilimlerinde geçtiği güzergâhlardan edindiği deneyimlerden süzerek aktarır. Müşterek düşünme pratiklerini de üretim sürecine dahil eden sanatçı deneyimlerini kamusallaştırır; diyalogları teşvik eder. Tarihi parçalara ayıran ve yeniden birleştiren detaycı yaklaşımı geçmiş-şimdi-gelecek arasında köprü kurulmasına; toplumsal ve kültürel değişim süreçlerinin zikzaklı izlerinin takip edilmesine olanak sağlar; karşı-hafıza ve karşı-arşivin inşasına zemin hazırlar. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiye katılan Alpar, Mardin, Adana ve İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.