Polonyalı yazar Wiesław Myśliwski’nin “İğne Deliği” adlı romanı, gençlik ile yaşlılığı duygusal bir zeminde buluştururak yazgı ve bellek kavramları üzerine yoğunlaşmakta. Polonya tarihinin de bir parçasını yansıtan ve Türkçeye Neşe Taluy Yüce tarafından çevrilen kitabın esas olarak odaklandığı şey, geçen zamanın insanda nasıl duygusal, fiziksel ve sosyal etkiler bıraktığı.

Altını çizdiğimiz yerler

“Tam bilmiyorum, sonra mıydı önce miydi? Aslında çok da anlamı yok. Zaman benim için değişebilir. Zaten zaman başka zamanla değişmeyi de pek sever. Zaman bir tilki kadar kurnazdır ve aynı zamanda kötü niyetlidir. Buradan akarken öteki taraftan da akmayı becerir. Ve her zaman bizimle birlikte akar ve hayatımızın sınırlarını belirlermiş gibi gelir bize. Ne ki bundan daha yanlış bir şey olamaz. Bizi istediği yere çeker. Yani olmadığımız geçmişe, olmayacağımız geleceğe. Hiçbir şey yapamayacağımızı zaten bildiğinden bizimle oynar. İnsanla oynamak zor değil ki.” (s. 52)

***

“Babam ölünce, sanki zaman bana daha hızlı akmaya başlamış gibi gelmişti, öyle ki bir gün korkuyla onun yaşıyla kendiminkini kıyasladığımın farkına vardım. Annen ve babanla aynı yaşta olduğunu keşfetmek ilginç bir duyguya neden olur. İnsan bir süre bu keşfe inanmamak için direnir. Onlardan hep ama hep daha genç olmak ister çünkü. Sanki bir doğa kanununu bozmuş gibi gelir insana, öyle ya ne de olsa, ölene kadar onlardan daha genç olmalıdır insan. Çocukluğundaki gibi, hani insana artık yaşamasalar bile, ana babası sürekli ona kalkan olacaklarmış gibi gelir.” (s. 131)

Wiesław Myśliwski

Wiesław Myśliwski, 25 Mart 1932’de Sandomierz-Dwikozy’de doğdu. Çağ­daş Leh edebiyatının önde gelen isimlerindendir. 1997 “Widnokrąg” (Ufuk); 2007 “Traktat o łuskaniu fasoli” [Fasulye Ayıklama Sanatı Üzerine Bir Tez, YKY, 2020] romanlarıyla iki kez, Polonya’nın en önemli edebiyat ödülü Nagroda Literacka “Nike”ye değer görüldü. Kırsal yaşam deneyiminin kaynaklarından yararlanarak, eserlerini dünya ve insan varoluşu hakkındaki evrensel yasalar ve gerçekler çemberine kaydeden bir yazardır. Ahlaki ve varoluşsal temalar, karakterlerin kendilerine ve başkalarına karşı hissettikleri sorumluluk duy­gusu, Myśliwski’nin romanlarını dünyanın karmaşık doğası ve insanın öngö­rülemeyen yazgısı hakkında yazılmış evrensel edebi eserler arasına yerleştirir. Kalemi, çağdaş Polonya kırsalının anlatısını aktarırken, kırsalın sakinlerine haysiyet, karakter ve bir büyü kazandırmıştır. Romanlarının yanı sıra, tiyatro oyunları ve denemeleri de bulunan yazarın eserleri yirmi beş dile çevrilmiştir.