Önce size bir masal aktaracağım. Kıssadan hisselerle dolu çok ilginç bir masal bu. Masaldan sonra anlatacağım gerçekler ise belki daha da ilginç sayılabilir: Bir nevi kısa Türkiye tarihi!

“Bir zamanlar boş gezmeyi iş yapmaktan çok seven üç arkadaş varmış. Bugünden yarına geçinmek, gittikleri yerlerin birinden yüz bulsalar, beşinden kovulmak canlarına tak demiş. Alın teriyle kazanıp gönül rahatlığıyla yemeyi de gözlerine kestiremezlermiş, çünkü elleri işe yatkın değilmiş. Bir gün, uzun bir yolculuktan sonra, yüksekçe bir tepede oturup aşağıdaki ovada yayılan büyük bir şehre garip garip bakarlar, acaba bu bilmediğimiz yerde nasıl karşılanacağız, diye acı acı düşünürlerken, içlerinden birinin aklına yaman bir fikir gelmiş, hemen yerinden fırlayıp:

-Gelin benimle beraber, bu şehirde sırça köşk yapalım; ömrümüzün sonuna kadar bolluk içinde, rahat yaşarız! demiş.

Ötekiler:

-Bu sırça köşk de nedir? diye sormuşlar, beriki:

-Durmayın, vakit kaybetmeyelim, yolda anlatırım! diye onları peşine takmış, bayırdan aşağı kuş gibi hızla inmeye başlamışlar.

Elebaşı yolda üç beş sözle arkadaşlarına şehire varınca nasıl davranacaklarını öğretmiş.

İndikleri şehir, o memleketin başşehri imiş. Bu memlekette bütün millet çalışır, herkes elinden gelen işi yapar, kendi başına buyruk, beyler gibi yaşarmış. Tarlalarda, dükkânlarda insanlar arı gibi çalışır, kazanan kazanamayana destek olur, malını lüzumuna göre başkasıyla değişir, kavgasız dövüşsüz, efendisiz uşaksız, ömrünün sonunu bulurmuş. Gündelik işlerini gördürmek, nizalarını yatıştırmak için aralarından seçtikleri adamlar hemşerilerine hizmet etmekten başka şey düşünmez, zorbalığı akıllarından bile geçirmezlermiş.

Bizim üç ahbap geldikleri sırada şehrin pazarıymış. Sokaklarda ekinler, yemişler, dokumalar, kumaşlar, demirler, kömürler küme küme durur, alıcı ile verici aracısız iş görürmüş.

Ahbaplar, önceden aralarında sözbirliği ettikleri üzere, sokaklarda aylak aylak dolaşıp etraflarına bakarlar, başlarını sallayıp, yanlarından geçenlere duyuracak şekilde:

-Allah allah… Amma da acayip memleket ha!.. diye söylenirlermiş.

Bir sokak gitmişler, öbür sokağa varmışlar; ondan çıkıp başkasına dalmışlar, ama hep şaşkın şaşkın aynı sözleri tekrarlamışlar.

Gitgide arkalarına bir sürü meraklı takılmış, bu yabancılar memleketin nesini acayip buldular acaba? diye aralarında soruşturmaya başlamış. Nihayet birisi dayanamayıp yabancılara sormuş:

-Neye şaşırıyorsunuz Allah aşkına?

Ahbapların elebaşısı:

-Yahu, sizin memleketin sırça köşkü nerede? diye öğrenmek istemiş.

-Ne sırça köşkü?

-Nasıl? Sizin sırça köşkünüz yok mu?

-O da neymiş?

Elebaşı yanındaki dostlarına dönüp:

-Aman yarabbi, daha sırça köşkün ne olduğunu bilmiyorlar. Böyle memlekette durulmaz, hemen yolumuza gidelim! demiş.

Şehir halkını daha çok merak sarmış. Ahbapların peşini bırakmamışlar. Beş on adım sonra önleyip tekrar sormuşlar:

-Canım, neymiş şu sırça köşk? Anlatın bakalım, pek lüzumlu bir şeyse belki biz de yaparız!

-Lüzumlu ne demek? Sırça köşkü olmayan şehir, sırça köşke bağlanmayan memleket olur mu?..

Haydi dostlar gidelim!..

Halk, aralarında ayaküstü bir danışmışlar, sonra yabancıların yanına sokulup:

-Bizim başka şehirlerden ne diye noksanımız olsun? Mademki bu kadar lâzımmış, hadi hep beraber şu sırça köşkü yapıverelim! demişler.

Yabancıların elebaşısı:

-Olmaz… Olmaz… Sırça köşkü yapmak o kadar kolay değil… Masraf ister, malzeme ister, işçi ister. Bırakın bizi de sırça köşkü olan şehire gidelim! demiş.

Ama halk bırakmamış,

-Ne lazımsa verelim, kimselerin memleketinden aşağı kalmak istemeyiz! diye direnmiş.

Oturup hesabını yapmışlar, hemen işe başlamışlar. Üç ahbap sırça köşkün mimarlığını üstüne almış, halk aralarından işçi seçmiş, arabacı ayırmış, şehrin en büyük meydanına kum taşımaya, kömür getirmeye başlamış. Bir kısmı da bu işte çalışanlara yiyecek, içecek getirir, giyim eşyası tedarik edermiş. Nihayet camlar eritilmiş, sırça duvarlar yükselmiş, bir kat tamam olunca, üç ahbap içine yerleşmişler, halka demişler ki:

-İşte, sırça köşk oldu demektir. Daha tamam değil, memleketinizin şanına layık büyüklükte değil ama, o da olur. Şimdi bunu iyi muhafaza etmek lazım, büyütmek lazım, adam ayırın, yiyeceği içeceği artırın, aranızdan seçtiğiniz adamları da dağıtın, biz her işinize bakarız…

Halk, artık bir sırça köşkümüz var, diye sevinmiş, kendi yediğinden, giydiğinden kesip sırça köşkte oturanlarla onların hizmetine ayrılanlara vermeye başlamış. Az sonra sırça köşkten emir çıkmış:

-Bir kat daha çıkmak lazım. Burası hem bize; hem hizmetimize bakanlara dar geliyor.

Arabalar yeniden kum taşımış, sırça köşkün efendileriyle onlara hizmet edenlere, yapıda çalışanlara davarlarla koyun, çuvallarla ekin, küfelerle yemiş getirmiş. İkinci kat tamam olunca, üç ahbap oraya da halk arasından kendi işlerine yarayabilecek olanları seçip yerleştirmişler. Onlar da burada ekmek elden su gölden yaşamanın tadını alınca, sırça köşkün çok lüzumlu bir şey olduğuna inanmışlar, hemşerilerini de inandırmak için gayrette kusur etmemişler.

Bu yolda sırça köşk yükseldikçe yükselmiş, kat üstüne kat binmiş. İçi doldukça dolmuş, sırça köşke girmenin kolayını bulan ordan çıkmak istemez, bunun tersine dışarda kalanlar yolunu bulup içerde bir yer kapmaya uğraşırmış. Ama sırça köşkte oturanlarla onlara hizmet edenleri beslemek de halkın belini pek bükmüş. Aralarında homurdananlar türemiş. Bir aralık:

-Sırça köşk lazım, anladık, ama bu kadar çok odaya, bu kadar hazır yiyiciye ne lüzum var? diye şöyle bir görünecek olmuşlar. Üç ahbabın elebaşısı onlara her odanın vazifesini iyice anlatmış:

-İşte, demiş, şu odada ben otururum, sırça köşkün başında ben varım, bensiz bu iş yürür mü? Ben olmasam sırça köşkünüz olur muydu?.. Şu odalarsa baş yardımcılarımızın… Ta gurbet ellerden gelip sizi sırça köşke kavuşturduk, biz idare etmesek ne köşk kalır, ne siz kalırsınız!

Halk:

-Pekâlâ, demiş, ama bir sürü aylakçının ne lüzumu var? Mesela şu odadaki ne iş görür?

-O mu? Ne diyorsunuz? Sırça köşke giren malların hesabına o bakar; bu malları toplayanların başıdır. O olmasa, hiçbiriniz verdiğinizin nereye gittiğini bilemezsiniz. Buna gönlünüz razı olur mu?

-Eee… şu odadaki?

-Sırça köşke zamanında mal göndermeyenleri, noksan mal gönderenleri, sırça köşkün kadrini bilmek istemeyip ona kastedenleri arar bulur… Öyle sütü bozukları başıboş bırakmak olur mu?

-Peki, ya şurdaki?

-Sırça köşke girip çıkanların defterini tutar.

-Bunu da anladık, ya bu odadaki?

-Sırça köşkün odalarını süpürtür…

Halk ne sorduysa cevabını almış, bütün odalarla bu odalarda aylak oturan insanların pek lüzumlu olduğuna inanmış; çünkü bunların kimi sırça köşkün ışıkçı başısı, kimi döşekçi başısı, kimi onun yamağı, kimi yamağının yamağı imiş. Eh, artık bir sırça köşk olduktan sonra, onun hizmetine bakanlar, sonra bu hizmete bakanların hizmetine bakanlar elbette olacakmış. Ama sırça köşktekiler arttıkça, halkta onları doyuracak takat kalmamış. O zaman sırça köşkün adamları gelip herkesin yiyeceğini, giyeceğini zorla almışlar. Ayak direyenleri götürüp sırça köşkün bodrumuna kapamışlar. Halk, başına kendi sardırdığı bu beladan kurtulmaya kalkışamazmış; çünkü sırça köşkün adamları, gezdikleri, dolaştıkları yerde, onun hiçbir kuvvetin yıkamayacağı kadar sağlam olduğunu söyler, saf kimseleri buna inandırır, inanmayanları ise bin bir zulüm, bin bir hile ile sustururlarmış. Sırça köşkün de gözü doymak bilmez, istedikçe istermiş. Baştakiler doğuştan tembel oldukları, sonradan yanaşanlar da çalışmayı çoktan unuttukları için, kendilerini besleyenlere, buna karşılık bir şeyler borçlu olduklarını akıllarına bile getirmezler, yalnız birbirlerinin hizmetine bakarlar, memleketin halkına, bir köylünün inekleriyle köpeklerine baktığı kadar bile göz kulak olmazlarmış. Ama halkın gözü yıldığı için elindekini avucundakini vermiş. Artık bir gün verecek bir şeyi kalmamış, çünkü sırça köşkten çıkan bir emirle herkes elindeki son koyunu da vermeye çağrılmış. Getirmişler, teslim etmişler, söve saya dağılmaya başlamışlar. Onların böyle homurdandığını, artık verecek bir şeyleri kalmadığı için korkacak bir şeyleri de olmadığını fark eden bizim ahbapların elebaşısı sırça köşkün balkonuna çıkmış, sesini tatlılaştırıp onlara demiş ki:

-Ey millet, birçok şeyler verdiniz, büyük sıkıntılara katlandınız, ama dostun düşmanın hayran olduğu bir sırça köşk elde ettiniz. Onun azameti, onun parlaklığı yanında üç beş çuval ekin, dört beş davar nedir ki?.. Biz sizin şanınız, şerefiniz için çalışıyoruz, sizin iyiliğinizden başka bir şey düşünmüyoruz. Bakın, bugün getirip bıraktığınız koyunların bile hepsini yemedik, boğazımızdan kestik, bir kısmını size geri vereceğiz. Bütün koyunların kelleleri halka dağıtılsın!

Sırça köşkten çıkan birçok hizmetkâr, biraz önce oraya canlı olarak giren, şimdi kesilip, yüzülüp kebap edilmeye başlanan koyunların kafalarını halka dağıtmışlar.

Kelleyi alanlar dağılmak üzereyken içlerinden biri elindeki başa bakarak hayretle bağırmış:

-İyi ama bu başın beynini almışlar!

Elebaşı balkondan seslenmiş:

-Öyle… Fakat siz beyni ne yapacaksınız? Pişirmesini bilmez, ziyan edersiniz!

Başka biri:

-Peki, ya bu başların dili de yok! diye haykırmış.

Elebaşı aşağıya doğru eğilmiş:

-Canım, dilin size lüzumu yok! Yemesini beceremezsiniz!

Bir üçüncüsü:

-Yahu, bu kellelerin gözlerini de çıkarmışlar!

Elebaşı ona da cevap vermiş:

-Siz o gözün de nasıl kullanılacağını bilemezsiniz, vazgeçin ondan da…

Bunun üzerine halk, beyinsiz, dilsiz, gözsüz kelleleriyle dağılmak üzereyken, aralarında canından bezmiş biri:

-Böyle başın da bana lüzumu yok! diyerek, boynuzundan tuttuğu kelleyi fırlatıvermiş. İşte o zaman herkesin şaştığı bir şey olmuş; hızla gidip sırça köşke çarpan kelle orada -Şangır!..- diye koskocaman bir gedik açmış. Halk her şeyden sağlam, hiçbir zaman yıkılmaz, kırılmaz bildiği o koskoca sırça köşkün bu kadar çürük olduğunu görünce, elindeki kelleleri birbiri arkasına ona fırlatmaya başlamış, göz açıp kapayıncaya kadar tuzla buz olan sırça köşk çökmüş, yıkılmış, içindekilerin çoğu cam kırıklarının altında ezilmiş, kapıya yakın yerlerdeki beş on kişi zor kurtulmuş…

Halk sırça köşkün enkazını çabuk temizlemiş, dünyada onsuz da yaşanabileceğini anlayarak eski hayatına dönmüş, işini yine arasından seçtiği adamlara gördürmüş, ama sırça köşkün kötü hatırasını uzun zaman zihninden çıkaramamış. İhtiyarlar çocuklarına ondan bahsederlerken, şu nasihati vermeyi unutmazlarmış:

-Sakın tepenize bir sırça köşk kurmayınız. Ama günün birinde nasılsa böyle bir sırça köşk kurulursa, onun yıkılmaz, devrilmez bir şey olduğunu sanmayın. En heybetlisini tuzla buz etmek için üç beş kelle fırlatmak yeter.”

***

Şimdi bu masalı okuyanlar, bazı güncel durumlarla paralellikler kurarak mevcut yönetimi eleştirdiğimi zannedebilirler. Haşa! Hiç öyle şey olur mu! Böyle şeyler eskidendi. Şimdi değil, olsa olsa ülkemize demokrâsi gelmeden önce hüküm süren “CeHaPe zihniyeti”nin Tek Parti devrinde olmuş olabilir bunlar, değil mi efendim?

Zaten aslına bakarsanız, bu masalı da ben yazmış değilim. Bu masal, en çok “Aldırma Gönül, Aldırma” şiiri ile meşhur olan büyük yazarımız Sabahattin Ali tarafından yazılmış. Peki ne zaman yazılmış? “CeHaPe zihniyeti”nin Tek Parti şeklinde iktidarda olduğu 1945 yılında yazılmış. 1947 yılında “Sırça Köşk” isimli kitap içinde yayınlandıktan sonra ise olanlar olmuş.

“Sırça Köşk, 1907 doğumlu Sabahattin Ali’nin sağlığında yayımlanan son kitabıdır. 1947’de basılan öykü ve masal toplamı kitabı için üç aylığına cezaevine giren yazar, serbest kalınca yurt dışına çıkmak isterken Bulgaristan sınırında, 2 Nisan 1948’de insanlığa sığmaz biçimde öldürülmüştür. 1947’de dört bin adet basılmış kitabın neredeyse tamamı satılmışken ve üstüne üstlük yazarı da öldürülmüşken zamanın Bakanlar Kurulu, “devlete bir başkaldırış” olduğu gerekçesiyle Ağustos 1948’de Sırça Köşk’ün toplatılmasına karar verir. Yazarı yurt dışına çıkarmak için anlaşmışken onu 2 Nisan 1948’de öldüren Ali Ertekin, ancak 12 Ocak 1949’da Sabahattin Ali’nin katili olarak açıklanmıştır. Öldürme görevlisi kişi, cinayeti “milli duygularla” işlediğini itiraf etmiş, dört yıla mahkûm edilmiş ise de 1949 affıyla serbest kalmıştır. Bütün bu olup bitenler, Cumhuriyet rejiminin partisi “Cumhuriyet Halk Partisi” iktidarında olmuştur. “Demokrat Parti” iktidarı, 14 Mayıs 1950 seçimleriyle başlamıştır.”

(Kaynak: Hasan Öztürk, Sabahattin Ali, Sırça Köşk, Bakanlar Kurulu kararı ve sansür)

Yani demem o ki, ülkemizde basın ve yayın hürriyetinin tavana vurduğu, Allaha şükürler olsun sansür diye bir şeyin kalmadığı zamanımızda ise, artık geçmişte kalan bu tür insanlık dışı baskılara hayret etmemek elde değildir.

Aslında Sabahattin Ali bundan öncesinde de dili belâsına pek çok badireler atlatmıştır:

“1930 yılında Nazım Hikmet ile tanışır. Bir süre sonra, ikinci defa ihbar edilerek tutuklanır. Türkiye Komünist Partisi’nin yayın organı olan Kızıl İstanbul gazetesi yüzünden üç ay hapis yatar. 1931 senesinde Konya’ya atanır. Yazdıklarını gazete ve dergilere gönderir. Kuyucaklı Yusuf bu yıllarda yazılmıştır.

Yeni Anadolu gazetesinin sahibi, sonradan çok ünlü bir ‘yazar’ olarak anılacak olan Cemal Kutay’dır. Sabahattin Ali’nin yazdığı, Kuyucaklı Yusuf’u tefrikalar halinde yayınlar. Kısa sürede gazetenin satışı üç misli artmıştır. Cemal Kutay, hem ismini daha çok duyurmuş olmaktan hem de para kazanmaktan dolayı memnundur. Sabahattin Ali’nin telif paralarını ödemez. Defalarca istenmesine rağmen hiç oralı olmaz. Bunun üzerine Sabahattin Ali de 26. tefrikadan sonrasını göndermez. Kuyucaklı Yusuf yarım kalmıştır.

Cemal Kutay, yazarın hakkını ödemek yerine bir komplo kurar. Kendine daha önce bırakılmış bir şiirinin üstünde, küçük bir tahrifat yaparak, onu Atatürk’e hakaret etmekten ihbar eder.

Asım Bezirci’nin aktardığına göre şiirin bazı bölümleri şöyledir:

Hey anavatandan ayrılmayanlar
Bulanık dereler durulmuş mudur?
Dinmiş mi olukla akan o kanlar?
Büyük hedeflere varılmış mıdır?

Asarlar mı hâlâ Hakka tapanı?
Mebus yaparlar mı her şaklabanı?
Köylünün elinde var mı sabanı?
Sıska öküzleri dirilmiş midir?

(…)

Cümlesi belî der enelhak dese
Hâlâ taparlar mı koca terese?
İsmet girmedi mi hâlâ kodese?
Kel Ali’nin boynu vurulmuş mudur?

Cemal Kutay’ın, bu şiirin kimi bölümlerine, Atatürk ve Gazi kelimelerini ekleyerek ihbarda bulunması üzerine, Sabahattin Ali tutuklanır. Sinop Cezaevi’ ne giden yol böyle döşenmiştir.”

(Kaynak: Tufan Şişli – Sabahattin Ali’yi ihbar eden ünlü ‘edebiyatçı’)

Bütün bu başına gelenlerden sonra epeyce tecrübe kazanmış olan Sabahattin Ali, 1935 yılında yayınlanan ve yine çok ağır sosyal eleştirilerle dolu “Değirmen” isimli kitabının sonuna, tıpkı kazâya-belâya karşı bir tedbir olarak yorumlanabilecek pek trajikomik bir not koyar. Belki de onu birçok kem gözden esirgemiş olan bu not, elbette ki anlayan için, kitaptaki müthiş öykülerden bile daha eleştirel ve etkileyicidir:

“İkinci ve üçüncü kısımdaki Bir Orman, Kazlar, Bir Firar, Candarma Bekir, Bir Siyah Fanila İçin, Komik-i Şehir adlı hikâyelerin Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki Anadolu’yu anlattığı okunduğu zaman anlaşılmakta ise de, bunu burada ayrıca tavzihe lüzum gördüm.”

Tabii ya canım, halkçı ve inkılâpçı Cumhuriyet Devri’nde hiç böyle şeyler mi olurmuş!.. Hâşâ! Elbette ki o eziyetler ve zulümler eskidendi, yani Osmanlı Devri’nde kaldı, değil mi efendim!

Sabahattin Ali ve Cemal Kutay

Önceki kitaplarında bu kadar tedbirli davranan Sabahattin Ali, sanırım Sırça Köşk kitabının yayınlanması sırasında bir an için boş bulunmuş ve kitaba böyle bir not koymayı unutmuştu. Maalesef, bu tedbirsizlik ona çok pahalıya mal olmuştur.

Onun için ben de “Aman ha!” diyorum, sakın yanlış anlamayın. Bu yazıda bahsedilen şeylerin günümüzde olup bitenlerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Aman ha!

Mehmet Aslan

Kaynakça

Tufan Şişli – Sabahattin Ali’yi ihbar eden ünlü ‘edebiyatçı’ (izgazete.net)

Sabahattin Ali’yi hapishaneye düşüren kimdi? (superhaber.tv)