Nitelikli yayıncılık yapma uğraşında olan yayınevlerini daha yakından tanımak için başlattığımız dizimizde konuğumuz, Çolpan Kitap Yayın Yönetmeni Halis Gökgöz.

çolpan tw kapak

Çolpan Kitap ne zaman, kimler tarafından kuruldu?

Çolpan Kitap, yaklaşık otuz yıldır yabancı dil öğretimi alanında hizmet veren Nüans Kitapçılık tarafından 2017 yılında kuruldu. Yayınevi, Nüans Kitapçılık’ın gelişimi sürecinde kültür kitapları yayımlama düşüncesini bir ideal olarak gözetip canlı tuttu. Bu niyetini gerçeğe dökmek 2017 yılında nasip oldu ve Çolpan Kitap ortaya çıktı. O günden bu güne tam 35 kitap çıktı. Yakın bir zamanda bunlara üç tanesi daha eklenmek üzere…

Hulki Aktunç’un “yeni” yazarlara sorduğu gibi soralım: Yayıncılık dünyasında nasıl bir eksiklik gördünüz ki Çolpan Kitap’ı kurmaya karar verdiniz? Bununla bağlantılı olarak, yayınevi politikanızı nasıl tanımlarsınız?

Bunun sebebi bir eksiklik görmekten ya da tamamlamaktan ziyade bir zenginlik oluşturmak diyebiliriz. Çolpan Kitap, ideolojik çerçevelerin konforlu ama bir o kadar da kısıtlı olabilecek çeperlerine yaslanmadan iyi metni ön plana alarak varlığını sürdürmek istiyor. Dilimizin zenginliğini yansıtan ve buna katkı sunma ihtimali olan edebî metinlerin yanı sıra, kültür haznemize, gerek açığa çıkardığı bilgilerle ve tuttuğu kayıtlarla gerekse de derinlemesine analizlerle, “Bir de böyle düşünmek mümkün müdür?” perspektifi ile katkı sunmaya çalışan kitaplar yayımlamak politikamızın önemli bir parçası.

Piyasa koşullarının çetin olduğunu biliyoruz. Karşılaştığınız başlıca zorluklar neler? Bunlarla nasıl mücadele ediyorsunuz?

Yayın dünyasında sıkça karşılaşılan zorluklardan ârî değiliz maalesef. Her sorunla tek tek yüzleşerek önceki tecrübelerin de ışığında baş etme yöntemleri geliştiriyoruz.

Yayınevinize dosya göndermek isteyen yazarların bilmesi gerekenler nelerdir?

Genel yayın politikamız, önceki yayınlarımızdan az çok kestirilebilir. Bu, yeniliklere kapalı olduğumuz manasında değil tutturmak istediğimiz çıta hakkında fikir edinmelerinin iyi olacağı manasında. Gönderdikleri dosyaların bir süzgeçten ve ön okumadan geçtikten sonra editörümüz Mehmet Can Doğan’ın yetkinliğine teslim edildiğini bilmeleri de faydalı olabilir.

Önümüzdeki dönemde yayımlamayı düşündüğünüz kitaplar hakkında bilgi verir misiniz?

Çolpan gerek kurgu, gerek kurgu-dışı ilgi çekici metinler yayınlama faaliyetine devam edecek. Yakın zamanda ise yayınlamayı düşündüğümüz üç kitap var.

Alman filozof Max Kemmerich’in “Tarihteki Garip Vakalar” adlı eseri Almanca aslından Sabahattin Ali çevirisi ile Dinçer Apaydın tarafından gözden geçirilip hiçbir yerde olmayan detaylarla da notlandırılarak yayına hazırlandı. Aynı zamanda sosyolojik bir metin olarak da okunabilecek bu ilginç tarih kitabı, insan davranışının bağnazlık altında varabileceği akıl almazlıklar üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor. Bunu da okunaklı ve eğlenceli diliyle kolaylaştıran bir metin.

“Bir Osmanlı Kızının Almanya Günlüğü: Şaziye Berin’in Heidelberg Hatıratı” adlı kitap ise I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’ya tıp eğitimine giden Şaziye Berin Kurt’un buradaki yaşamı sırasında şahit olduğu önemli olayları da içermesiyle bir genç kızın günlüğünden çok daha fazlasına dönüşüyor. Almanya’da İmparatorun tahttan inmesi, cumhuriyetin ilanı, bazı şehirlerin Fransız ordusu tarafından işgali, ilk seçimlerin yapılışı gibi tarihi vakaları, o dönemde yurtdışına gidebilmiş bir Türk kızının bakışı ile takip etmek farklı bir okuma deneyimi vaat ediyor. Kitabı yayına hazırlayan ise Hakan Sazyek.

Birol Demircan’ın doktora tezine dayanarak yazdığı “Politik Söylem ve İktidar” ise “Kamusal Söylemi Üreten, Denetleyen ve Yöneten İktidar Yapıları” alt başlığını taşıyor.